ایسرائل میلکوف Israel Milkow

ایسرائل میلکوف Israel Milkow

تاریخ تولد: ۱۵ فوریهٔ ۱۹۳۷

اسلونیم, لهستان

ایسرائل در یک خانواده یهودی مذهب که در شهر اسلونیم متولد شد. والدین یدیش زبانش وی را یسرویل Yisroel نامیدند. پدر ایسرائل، لازار میلوف، با درآمد ناچیزی که از شغل نانوایی کسب می کرد از خانواده‌ی خود را نگهداری می کرد.

۱۹۳۷-۳۹: پدر و مادر بزرگ ایسرائل و بسیاری از خویشاوندان مادر وی در دهکده‌‌ی مجاور، به نام کاسلوچینا زندگی می کردند. هر تابستان دایی خانواده، هرصل که کشاورز و تاجر اسب بود یکی از پسران میلکوف را برای اقامت در کاسلوچینا دعوت می کرد. در سپتامبر ۱۹۳۹ اسلونیم قسمتی از جماهیر شوروی شد. حتی با وجود تغییر دولت، زندگی روزانه‌ی خانواده میلکوف کماکان مثل قبل بود.

۱۹۴۰-۴۴: در تابستان سال ۱۹۴۱، نوبت به ایسرائل ۴ ساله رسید که به دیدار دایی هرصل در کاسلوچینا برود، زمانی که آلمانی ها به اتحاد جماهیر شوروی حمل کردند. بازگرداندن ایسرائل به اسلونیم کاری بسیار خطرناک بود، بنابراین وقتی هرصل خانواده خود را به سمرقند در ازبکستان فرستاد او را نیز با خود برد. آنها در یک کلبه بدون آب جاری زندگی کردند. مالاریا و تیفوس شایع شده بود. در مدت یک سال دایی هرصل و همسرش در اثر بیماری جان خود را از دست دادند و ایسرائل به یک یتیم خانه سپرده شد.

بعد از جنگ، ایسرائل به لهستان بازگردانده شد و بعد از سفرهای زیاد به رم رسید. وی در سال ۱۹۴۹ توسط خویشاوندان آمریکایی خود پیدا شد و در سال ۱۹۵۰ به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.