یوهان اشتوسیر

یوهان اشتوسیر

تاریخ تولد: ۲۹ مهٔ ۱۹۰۹

تکلسبرگ, اتریش

یوهان در یک خانواده کاتولیک در کارینتیای اتریش به دنیا آمد و در مزرعه خانوادگی اشتوسیر بزرگ شد. یوهان به بازیگری علاقه داشت و عضو یک گروه تئاتر در شهر کوچک زانکت مارتین در همان حوالی بود. اتفاقاً گروهی از عبادت کنندگان فرقه شاهدان یهوه نیز در همین شهر به سر می بردند. او در اواخر دهه 1920 به عضویت فرقه شاهدان یهوه درآمد و با جدیت به وعظ و تبلیغ درباره این فرقه در نواحی اطراف زانکت مارتین پرداخت.

39-1933: یوهان حتی پس از ممنوعیت فعالیت های تبلیغاتی برای فرقه شاهدان یهوه از سوی دولت اتریش در سال 1936 نیز به این کار ادامه داد. پس از این که آلمان اتریش را در مارس 1938 ضمیمه خود کرد، شرایط اعضای فرقه شاهدان یهوه رو به وخامت گذاشت. یوهان نیز همچون دیگر اعضای این فرقه، از ادای احترام یا سوگند وفاداری به هیتلر و نام نویسی در ارتش خودداری کرد.

44-1940: در آوریل سال 1940، یوهان توسط گشتاپو دستگیر و در کلاگنفورت زندانی شد. نازی ها او را به اردوگاه کار اجباری نوئنگام و سپس به اردوگاه زاکسنهاوزن تبعید کردند. در زاکسنهاوزن، آلمانی ها کوشیدند تا یوهان را مجبور به کنار گذاشتن اعتقادات خود به عنوان عضوی از فرقه شاهدان یهوه کنند، اما او نپذیرفت. اگرچه داشتن کتاب مقدس ممنوع بود، اما یوهان با خواندن انجیل کوچکی که پنهان کرده بود باور خود به این امر که قدرت خداوند بیشتر از قدرت رژیم نازی هاست را مستحکم تر می ساخت.

یوهان در 7 مه 1944 در زاکسنهاوزن اعدام شد. او 34 سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.