یودیت گابریل دیشتر Judith Gabriel Dichter

یودیت گابریل دیشتر Judith Gabriel Dichter

تاریخ تولد: ۴ آوریل ۱۸۷۶

آیزن‌اشتاد, اتریش

یودیت، با نام مستعار یولی، یکی از پنج فرزند خانواده‌ای یهودی-مجار و مذهبی بود که در برگلند زندگی می کردند. این استان در شرق اتریش قرار داشت و تا سال ۱۹۲۱ قسمتی از مجارستان محسوب می شد. او با توبیاس دیشتر، یک فروشنده سیار ازدواج کرد که اهل وین بود و به پدر یودیت کالا می فروخت. خانواده‌ی دیشتر به آپارتمانی در ناحیه‌ی یهودی نشین لیوپول‌اشتاد نقل مکان کردند و در آنجا صاحب دو فرزند شدند.

۱۹۳۳-۳۹: آلمان به اتریش پیوست. یک هفته بعد، آلمانی ها برای گرفتن شوهر و پسرم به آپارتمان ما آمدند اما بعد از اینکه کسی در را باز نکرد، رفتند. چند ماه بعد، آلمان ها داروخانه‌ی شوهرم و تمام محتویات آن را مصادره کردند [مالکیت آریایی]. ما فرزندانمان را وادار کردیم که اتریش را ترک کنند، اما من و همسرم برای مهاجرت خیلی پیر بودیم. به هر حال، آلمانی‌ها، احتمالا افراد مسنی مثل ما را به حال خود رها خواهند کرد.

۱۹۴۰-۴۲: من و همسرم به گتوی ترزین اشتاد در چکسلواکی تبعید شدیم. ژوئن گذشته، برای دومین بار در دو سال، مجبور شدیم که آپارتمان خود را در وین ترک کنیم. ما را مجبور کردند که اموال خود را رها کنیم و با ۱۰۰۰ یهودی که بسیاری از آنها مانند ما سالخورده بودند و تعدادی از آنها را می شناختیم همراه شویم. حداقل فرزندانمان در خارج در امان بودند و من و توبیاس نیز هنوز با هم بودیم. حال، آلمانی‌ها به ما می گویند که به اردوگاه کار خواهیم رفت.

در ۱۹ سپتامبر سال ۱۹۴۲، یولی و همسرش به مالی تُرستِنِتس، اردوگاه مرگ آلمان‌ها در نزدیکی مینسک تبعید شدند. آنها در بدو ورود کشته شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.