کارل هینز کوسروف Karl-Heinz Kusserow

کارل هینز کوسروف Karl-Heinz Kusserow

تاریخ تولد: ۷ دسامبر ۱۹۱۷

بوخوم, آلمان

کارل هینز در زمان جنگ جهانی اول به دنیا آمد. پدرش آنزمان در ارتش آلمان بود. بعد از جنگ، والدین لوترن مذهب وی، به فرقه‌ی شاهدان یهوه گرویدند و هر روز به فرزندان خود درس‌های کتاب مقدس را آموزش می‌دادند. وقتی کارل هینز ۱۳ ساله بود، خانواده‌ی وی به روستای وست فالیان در باد لیپسترینگ نقل مکان کردند. منزل آنها مرکزی برای تجمع شاهدان یهوه‌ی جدید بود.

۱۹۳۳-۳۹: به دلیل تبلیغات مذهبی فرقه‌ی شاهدان یهوه، و به دلیل وفاداری محض آنها تنها به خدا و فرمان‌هایش، فعالیت آنها توسط نازی‌ها ممنوع شده بود. بعد از سال ۱۹۳۶ خانه‌ی کوسروف مکرراً مورد تفتیش قرار گرفت و متون مذهبی آنها توقیف شد. والدین وی چندین بار دستگیر شدند. آنها به پیروان فرقه‌ی شاهدان یهوه همچنان پناه داده و همچنین میزبانی غیرقانونی جلسات تفسیر انجیل را در منزل خود ادامه می‌دادند.

۱۹۴۰-۴۴: برادر کارل هینز در آوریل ۱۹۴۰ به دلیل عدم خدمت در ارتش آلمان اعدام شد. او اعتقاد داشت چنین خدمتی بر خلاف فرمان خدا، "قتل نکن" است. گشتاپو در مراسم تدفین وی حضور یافت. هفت هفته بعد آنها کارل هینز را به دلیل دعایی که در طول مراسم تدفین خوانده بود دستگیر کردند. وقتی از ادای احترام به هیتلر امتناع کرد، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او دو ماه را در زندان گذراند و مورد شکنجه قرار گرفت و سپس به اردوگاه کار اجباری زاخزن هاوزن منتقل شد. بعد از دو سال، او را به داخائو فرستادند.

کارل هینز در ژوئن سال ۱۹۴۵ از اردوگاه داخائو آزاد شد. این در حالی بود که به دلیل سل به شدت بیمار بود و سال بعد در لیپسپرینگ باد جان سپرد. او ۲۸ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.