لیدیا لبوویتچ Lidia Lebowitz

لیدیا لبوویتچ Lidia Lebowitz

تاریخ تولد: 1934

شاروشپاتک, Sarospatak مجارستان

لیدیا و خواهر بزرگترش در خانواده‌ای یهودی به دنیا آمدند. خانواده‌ی آنها در شاروشپاتاک (Sarospatak)، شهری کوچک در شمال شرقی مجارستان زندگی می‌کردند. والدین لیدیا صاحب یک فروشگاه منسوجات بودند و کسب و کارشان پررونق بود. در آن زمان، لباس‌های دوخته و آماده هنوز در حومه‌ی شهر کمیاب بود. مردم شهرنشین و کشاورزان محلی از فروشگاه لبوویچ پارچه خریداری کرده و به خیاط لباس زنانه یا مردانه میدادند تا برایشان لباس بدوزند.

۱۹۳۳-۳۹: لیدیا ۲ ساله بود که خاله‌اش سَدی که سالها پیش به ایالات متحده مهاجرت کرده بود با دو فرزندش، آرتور و لیلیان به دیدن آنها آمدند. دختر خاله‌ها و پسر خاله‌ها در کنار هم اوقات خوشی داشتند و در مزرعه پدربزرگ و مادربزرگشان بازی می‌کردند. کشتی خاله لیدیا هنگام سفر از آمریکا در هامبورگ آلمان لنگر انداخته بود و خاله سدی نیروهای نازی را دیده بود که در خیابان‌ها رژه می‌رفتند. او نگران آینده خانواده‌اش در شاروشپاتاک بود.

۱۹۴۰-۴۴: در۱۹۴۴، نیروهای آلمانی مجارستان را اشغال کردند. یک ماه بعد از حمله‌ی آلمانی‌ها، ژاندارم‌های مجاری تحت فرمان نازی‌ها، لیدیا و والدینش را از خانه‌شان بیرون کردند. خانواده لبوویچ سه روز را با صدها شهروند یهودی دیگر در کنیسه‌ی پرازدحام محلی گذراندند. سپس همگی به شهرک مجاور، شاتورایائویهی (Satoraljaujhely) منتقل شدند. در آنجا، ۱۵۰۰۰ یهودی را در گتویی که در بخش کولی‌های شهر قرار داشت، به زور جا دادند. ساکنان محله به سختی می‌توانستند غذای کافی به دست آورند.

این گتو در ماه‌های مه و ژوئن ۱۹۴۴ تخریب شد و همه یهودیان را با واگن‌های باری مهر و موم شده به آشویتس تبعید کردند. دیگر هرگز از لیدیا و والدینش خبری شنیده نشد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.