مندل روزنبلیت

مندل روزنبلیت

تاریخ تولد: ۱۳ نوامبر ۱۹۰۷

لوکوف, لهستان

مندل یکی از شش فرزندی بود که در يک خانواده يهودی متدین متولد شد. وقتی که مندل در اوایل دهه سوم زندگی خود بود، ازدواج کرد و با همسرش به زادگاه او، شهر ولومین در حوالی ورشو نقل مکان کرد. همسر مندل یک هفته پس از به دنیا آمدن پسرش، آوراهام، جان سپرد. او که پس از مرگ همسر جوان خود آشفته و پریشان بود و باید از نوزادی مراقبت می کرد، با خواهر زن خود، پرله ازدواج کرد.

39-1933: مندل در شهر ولومین یک انبار چوب را اداره می کرد. در سال 1935، خانواده روزنبلیت صاحب دختری شدند که نامش را تووا گذاشتند. آوراهام و تووا هنگامی که به سن تحصیل رسیدند در یک مدرسه روزانه یهودی به مطالعه دروس عمومی به زبان لهستانی، و دروس یهودی به زبان عبری پرداختند. هنگام حمله آلمان به لهستان در 1 سپتامبر 1939، آوراهام 8 سال و تووا 4 سال داشت.

44-1940: تا پاییز سال 1940، خانواده روزنبلیت به گتوی ورشو فرستاده شدند. طی شورش این گتو در آوریل 1943، مندل و خانواده اش توانستند به حومه شهر ورشو بگریزند. آنها با یکدیگر قرار گذاشتند که اگر کسی در آن آشوب گم شود، در خانه کشاورزی که از پیش تعیین کرده بودند ملاقات کنند. ناگهان، آوراهام ناپدید شد. پرله به دنبال او رفت، اما دیگر هرگز دیده نشد. مندل سرانجام آورهام را بدون کفش در خانه آن کشاورز یافت. اندکی بعد، مندل و آورهام و تووا دستگیر و به آشویتس تبعید شدند.

در آشویتس مندل برای انجام کارهای دشوار انتخاب شد. فرزندان او با گاز کشته شدند. در سال 1947، مندل به ایالات متحده مهاجرت کرد و در آنجا خانواده جدیدی تشکیل داد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.