پائولا وایچمن  Paula Wajcman

پائولا وایچمن Paula Wajcman

تاریخ تولد: 1928

کِیلتسِ, لهستان

پائولا در یک خانواده‌ی یهودی مذهبی در شهر کِیلتسِ، شهری در جنوب شرقی لهستان بزرگ شد. خانواده‌ی وی در یک مجتمع آپارتمانی دو طبقه مدرن زندگی می کردند. پدر پائولا صاحب تنها شرکت کامیونی موجود در منطقه بود. برادر بزرگش، هرمن، در یک مدرسه مذهبی درس می خواند در حالیکه پائولا صبح ها به یک کودکستان وبعد از ظهرها به مدرسه‌ی مذهبی می‌رفت.

۱۹۳۳-۳۹: اونیفورم مدرسه پائولا یک کت آبی ملوانی و بلوز سفید رنگ و دامن پلیسه دار بود. در سن ۹ سالگی، در مدرسه رقص کروکاویَک، (رقص لهستانی) را اجرا نمود. زمان‌هایی که برادر غیرتی‌اش با وی نبود، پسرها از او دلربایی می کردند. آلمان در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ به لهستان حمله کرد. پدر پائولا منتظر نشد که ارتش آلملن به کِیلتسِ برسد. سوار بر یکی از کامیون‌هایش شد و با خانواده‌اش به سمت شرق به شهر توچین که ۳۰ مایلی مرز اتحادیه جماهیر شوروی بود فرار کرد.

۱۹۴۰-۴۴: مادر پائولا که برای آوردن تجهیزات و لوازم به کِیلتسِ بازگشته بود به دلیل بسته شدن مرزی که لهستان را تقسیم می کرد درگیر شد. نیروهای آلمانی در ۴ ژوئیه ۱۹۴۱ توچین را اشغال کردند. خانواده که شنیده بود یهودیان ساکن در آن نزدیکی قتل عام شده‌اند، پناهگاهی را در زیر کف چوبی کارخانه پارچه بافی که در آن کار می کردند ساختند. آنها می دانستند که گودالی که توسط آلمانی‌ها و اوکراینی‌ها حفر می شد برای آنها در نظر گرفته شده است. در سپیده دم ۲۴ سپتامبر ۱۹۴۲، پلیس وارد گتو شد. در همه جا صدای شلیک شنیده می شد. در این آشفتگی، پائولا و پدرش به پناهگاه گریختند.

این پناهگاه توسط آلمانی ها شناسایی شد و پائولا و پدرش تیر خوردند. او ۱۴ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.