ولادیسلاف پیوتروفسکی Wladyslaw Piotrowski

ولادیسلاف پیوتروفسکی Wladyslaw Piotrowski

تاریخ تولد: 1892

پلوتسک, لهستان

ولادیسلاف در یک خانواده‌ی کاتولیک در لهستان تحت اشغال روسیه متولد شد. او در شهر کوچک پلوتسک، واقع در یکی از نواحی روستایی شمال ورشو بزرگ شد. ولادیسلاف در سال ۱۹۱۸ ازدواج کرد. او و همسرش ماری صاحب چهار فرزند شدند.

۱۹۳۳-۳۹: ولادیسلاف ابتدا به عنوان دفتردار و سپس، حسابدار در شرکت تعاونی کشاورزان محلی کار می‌کرد. در سال ۱۹۳۱، او را به منظور تعطیل کردن یکی از شعب در حال ورشکستگی شرکت تعاونی کشاورزان به شهر ویشوگروت فرستادند. یک سال بعد، او همراه با کشاورزان و زمین داران محلی، شرکت تعاونی جدید و پررونقی در ویشوگروت تأسیس کرد. پس از حمله‌ی آلمان به لهستان در سال ۱۹۳۹، آلمانی‌ها این شرکت تعاونی را تصاحب کردند، اما به ولادیسلاف و کارمندانش دستور دادند که همچنان سر کار خود باقی بمانند.

۱۹۴۰-۴۲: در ۶ آوریل ۱۹۴۰، پلیس آلمان، ولادیسلاف و پسر بزرگش، یانوش را در خانه‌ی خود در ویشوگروت دستگیر کرد. آنها به یک سالن خالی بزرگ برده شدند که در آن تعداد زیادی از مردان رو به دیوار ایستاده بودند. رفته رفته مردان دیگری نیز به این جمع اضافه شدند. پس از چند ساعت، به ولادیسلاف دستور دادند به خانه باز گردد. پسر او یکی از ۱۲۹ نفری بود که دستگیر و به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شد. پس از آن، ولادیسلاف که به شرکت تعاونی بازگشته بود، به نهضت مقاومت لهستان پیوست. او در ماه مه ۱۹۴۲ دستگیر و به مدت چهار ماه شکنجه شد.

در ۱۸ سپتامبر۱۹۴۲، آلمانی‌ها ولادیسلاف و ۱۲ زندانی دیگر را در پلوتسک، بخشی که سابقاً یهودی نشین بود در ملاء عام به دار آویختند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.