تاریخ شفاهی

اگنس مندل آداچی از عملیات نجات در سواحل رود دانوب و نقش رائول والنبرگ می‌گوید

اگنس در سال 1939 برای مطالعه زبان فرانسه درسوئیس بود. او در 1940 به بوداپست بازگشت. بعد از اشغال مجارستان توسط آلمان در 1944، اگنس به سفارت سوئد پناهنده شد. او سپس برای رائول والنبرگ- دیپلمات سوئدی –آغاز به كار كرد كه می كوشید به یهودیان بوداپست با شیوه های متفاوت از جمله توزیع گذرنامه های حفاظتی كمک كند. هنگام ورود نیروهای شوروی به بوداپست، اگنس تصمیم گرفت به رومانی برود. وی بعد از جنگ، ابتدا به سوئد و استرالیا رفت و سپس به ایالات متحده مهاجرت کرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.