تاریخ شفاهی

شارلین شیف از مدرسه‌ی مخفی کودکان در گتوی هوروخیف می‌گوید

والدین شارلین، هر دو از رهبران انجمن محلی یهودی‌ها بودند. خانواده‌ی آنها در فعالیت‌های اجتماعی شرکت داشتند. پدر شارلین، استاد فلسفه در دانشگاه ایالتی لووف بود. جنگ جهانی دوم با حمله‌ی آلمان به لهستان در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز شد. شهر شارلین در بخش شرقی لهستان که بر اساس پیمان آلمان- شوروی، در اوت ۱۹۳۹ به تصرف شوروی درآمده بود، قرار داشت. آنها در منزل خود، در بخش تحت اشغال شوروی ماندند و پدر شارلین به تدریس ادامه داد. آلمان در ژوئن ۱۹۴۱ به شوروی حمله کرد و پس از اشغال شهر، پدر شارلین را دستگیر کردند. او دیگر پدرش را ندید. شارلین، مادر و خواهرش به اجبار به گتوی هوروخیف منتقل شدند. در ۱۹۴۲، شارلین و مادرش، پس از شنیدن شایعه‌هایی مبنی بر تخریب گتو توسط آلمانی‌ها، از گتو فرار کردند. خواهرش جداگانه پنهان شد اما دیگر خبری از او نشنیدند. شارلین و مادرش زیر بوته‌ای در ساحل رودخانه پنهان شدند و با پنهان شدن در زیر آب برای مدتی، از دستگیر شدن نجات یافتند. آنها چندین روز پنهان بودند. یک روز شارلین بیدار شد و متوجه شد که مادرش ناپدید شده است. شارلین به تنهایی در جنگل‌های نزدیک هوروخیف زنده ماند و توسط نیروهای شوروی آزاد شد. او بالاخره به ایالات متحده مهاجرت کرد.

نسخه كامل

در ابتدا، مادرم با کمک چند خانم دیگر، یک مدرسه‌ی مخفی برای کودکانی که هنوز به سن کار نرسیده بودند تشکیل دادند. ایده‌ی بسیار خوبی بود، چون ما را دلخوش می‌کرد. مدرسه باعث می‌شد گرسنگی و همه شرایط نامناسب آن زندگی بدوی را فراموش کنیم. این مدرسه چند ماه دوام آورد. چند خانم و مادر من، لوازم ضروری مدرسه را از طریق معاوضه با چیزهای دیگر در خارج از محله تهیه کردند و برای بچه ها مداد رنگی و کاغذ و تعدادی کتاب به خانه آوردند. آنها برای بچه‌ها داستان می‌خواندند، ما هم آواز می‌خواندیم و نقاشی می‌کردیم و این تنها دلخوشی ما بود. آه، کاش... کاش دوام داشت، اما اینطور نشد. فقط چند ماه دوام آورد. و خیلی زود دیگر جواهرات و یا پولی برای معاوضه وجود نداشت. لوازم مورد نیاز مدرسه تمام شد و روحیه‌ی همه در آن محله متزلزل شده بود. زنان وقتی به خانه‌هایشان بازمی‌گشتند به حدی خسته و کوفته و گرسنه بودند که قادر نبودند جلوی ما بچه‌ها قیافه شاد به خودشان بگیرند. به این ترتیب، این مدرسه هم از هم پاشید.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.