تاریخ شفاهی

دالاس پیتون از خاطراتش از آزادی داخائو می‌گوید

دالاس پیتون اهل توسان، آریزونا، یکی از اعضای لشکر 70 زرهی بود. در سال 1945، او به همراه دیگر نیروهای آزادی بخش وارد اردوگاه داخائو شد و با بازماندگان و شواهدی از سبعیت ها روبرو شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.