تاریخ شفاهی

ادوارد لسینگ از استفاده‌ی اجباری یهودیان از آرم و نشان می‌گوید

ادوارد در یک خانواده یهودی در شهر لاهه به دنیا آمد. در سال 1929، خانواده او به ایالات متحده نقل مکان کردند. از آنجا که پدر ادوارد موفق به یافتن کاری نشد، ادوارد و خانواده اش در سال 1932 به هلند بازگشتند. هنگام آغاز جنگ، آنها در شهر دلفت زندگی می کردند و صاحب یک فروشگاه کوچک پوشاک بودند. آلمان در ماه مه 1940 به هلند حمله کرد. سپس احکام یهودستیزانه وضع شد و میزان سختگیری آن به حدی رسید که یهودیان دیگر حق داشتن کسب و کار نداشتند و پس از 3 مه 1942 وادار به استفاده از نشان زرد رنگ روی لباس خود شدند. با آغاز تبعید یهودیان هلند، ادوارد و خانواده اش مخفی شدند. ادوارد تا پایان جنگ تظاهر می کرد که غیریهودی است.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.