تاریخ شفاهی

گردا بلاخمان ويلشفورت از روحیه‌ی مسافران كشتی "سنت لوئیس" بعد از ممانعت از ورود آنها به كوبا می‌گوید

گردا و والدینش در ماه مه 1939 برای مهاجرت به كوبا با كشتی "سنت لوئیس" ویزا تهیه كردند. وقتی كشتی به بندر هاوانا رسید، از ورود اكثر مهاجران ممانعت کردند و كشتی مجبور شد به اروپا بازگردد. گردا و والدینش در بلژیك از كشتی پیاده شدند. در ماه مه 1940، آلمانی ها به بلژیك حمله كردند. گردا و مادرش به سوئیس گریختند. بعد از جنگ، به آنها گفته شد كه پدر گردا طی تبعید یهودیان كشته شده است.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.