تاریخ شفاهی

گردا هاس از دیدار مجدد پدرش در ایالات متحده می‌گوید

گردا در خانواده‌ای مذهبی در شهر کوچک آنشباخ در آلمان بزرگ شده بود. پدرش در آنجا یک قصاب یهودی بود. او تا سال ۱۹۳۶ به مدرسه‌های آلمانی می‌رفت و بعد از آن برای شرکت در مدارس یهودی، به برلن نقل مکان کرد. او پس از رویداد کریستال‌ناخ (شب شیشه‌های شکسته) در نوامبر ۱۹۳۸ به زادگاه خود بازگشت. سپس به خانواده او دستور داده شد که به مونیخ نقل مکان کنند. در جولای ۱۹۳۹ پدرش کشور را به مقصد انگلیس و سپس ایالات متحده ترک کرد. پدرش قادر نبود برای انتقال بقیه اعضای خانواده کاری انجام دهد. گردا در سال ۱۹۳۹، برای تحصیل در رشته‌ی پرستاری به برلن رفت و آنجا به مدت دوسال در یک بیمارستان یهودی مشغول به کار شد. مادرش به ریگا، پایتخت لتونی تبعید شد. خواهرش که او نیز یک پرستار بود به آشویتس منتقل شد. هیچ یک از آندو در جنگ زنده نماندند. در سال ۱۹۴۳، گردا به گتوی ترزین‌اشتات فرستاده شد و در آنجا به عنوان پرستار به کار ادامه داد. او در فوریه ۱۹۴۵ به هلند رفت و سپس در آوریل ۱۹۴۶ در ایالات متحده به پدرش ملحق شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.