تاریخ شفاهی

هنری جی. كلرمن از از واكنش متهمان در طی جلسات محاكمه نورنبرگ می‌گوید

هنری مدرك دكترای حقوق را در سال 1937 از دانشگاه برلین دریافت كرد. او با حمایت خاخام انجمن یهودیان بالتیمور در آن سال به ایالات متحده مهاجرت كرد. در سال 1945، اداره خدمات استراتژیك (OSS) او را مأمور کرد تا پیش از محاکمه خلاصه پرونده ها را برای دادگاه نظامی بین المللی كه در نورنبرگ آلمان برگزار می شد، تهیه کند. او تعدادی از شهود و متهمان را مورد بازپرسی قرار داد. هنری پس از جنگ پست های سیاسی گوناگونی را بر عهده داشت.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.