تاریخ شفاهی

کرت کلاین از برخی از مشکلاتی که مهاجرت از آلمان با آن مواجه بود می‌گوید

با تشدید سیاست های ضد یهودی نازی ها، خانواده کورت تصمیم به ترک آلمان گرفتند. کورت در سال 1937 آلمان را به قصد ایالات متحده ترک کرد، اما والدین او موفق نشدند پیش از جنگ جهانی دوم از آلمان بروند. والدین کورت سرانجام به اردوگاه آشویتس واقع در لهستان تحت اشغال آلمانی ها تبعید شدند. در سال 1942، کورت به ارتش ایالات متحده پیوست و در زمینه اطلاعات ارتش آموزش دید. در اروپا، او از اسرای جنگی بازجویی می کرد. در ماه مه 1945، کورت هنگام تسلیم دهکده ای در چکوسلواکی حضور داشت و روز بعد برای کمک به بیش از 100 زن یهودی که در طول راه پیمایی مرگ به حال خود رها شده بودند، بازگشت. همسر آینده کورت، گردا نیز یکی از زنان همین گروه بود.

نسخه كامل

بیش از پیش آشکار شده بود که یهودیان اگر می توانستند جایی را پیدا کنند که آنها را بپذیرد، باید آلمان را ترک می کردند. اما کشورهای زیادی حاضر به پذیرش آنان نبودند. این کار چندان ساده نبود، بویژه برای جوانان... به جوانان گفته می شد که کشور را ترک کنند، چون آنها مسلماً در آلمان آینده ای نداشتند. و به این ترتیب ما هم به همین نتیجه رسیدیم. از آنجایی که چند خویشاوند در ایالات متحده داشتیم، طبیعتاً تصمیم گرفتیم به آنجا برویم. من آدم خوش شانسی بودم و وقتی به گذشته نگاه می کنم، می بینم که همین کار زندگی ام را نجات داد. خواهرم که از من بزرگتر است، در آن زمان در آلمان آموزش پرستاری می دید، اما او هم به این نتیجه رسید که زمان ترک کردن آن کشور فرا رسیده و کسی هم در ایالات متحده ضامن او شد و به همین خاطر، او یک سال زودتر از من به اینجا آمد. اگر او اینجا نبود، من نمی توانستم از آنجا بیرون بیایم، چون او توانست سراغ افراد برود و از آنها تقاضای مدارکی را بکند که آن روزها لازم بود- یعنی یک اظهارنامه حمایت مالی. به این شکل او این کار را برایم انجام داد، و پیش از سال 1937 من هم توانستم آلمان را ترک کنم و به شهر بوفالو بیایم که در آن زمان خواهرم و چند خویشاوند دیگرمان از جمله، خاله، دایی و دخترشان در آنجا زندگی می کردند. وقتی به بوفالو آمدم، چند سال اول را در خانه آنها ماندم.


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.