تاریخ شفاهی

لیلی آپلبام مالنیك از مراحل ثبت اسامی در آشویتس می‌گوید

آلمان در ماه مه 1940 به بلژیک حمله کرد. پس از آنکه آلمانی ها مادر، خواهر و برادر لیلی را دستگیر کردند، او خود را مخفی کرد. با کمک دوستان و خانواده، لیلی هویت یهودی خود را به مدت دو سال مخفی کرد. اما در سال 1944، او توسط برخی از بلژیکی ها لو رفت و از طریق اردوگاه مشلن به اردوگاه آشویتس- برکناو تبعید شد. پس از پیاده روی مرگ از اردوگاه آشویتس، لیلی توسط نیروهای انگلیس در برگن- بلزن آزاد شد.

نسخه كامل

آنها گفتند: "از این به بعد شما را با نام صدا نمی زنند. نام شما، شماره شمااست." و چقدر حس فریب خوردگی، یأس و دلسردی می کردم-- حس می کردم که دیگر انسان نیستم. سر ما را تراشیده بودند و من خیلی خجالت می كشیدم. و همچنین هنگامی که به ما گفتند لباس هایمان را در آوریم و دوش بگیریم، باعث شدند که احساس کنیم حیوان هستیم. مردها اطراف ما قدم می زدند، می خندیدند و به ما نگاه می کردند، دختر جوانی در آن سن که هرگز بدون پوشش در معرض دید یک... یك شخص، یک مرد قرار نگرفته بود باید لخت آنجا می ایستاد. دلم می خواست زمین دهان باز می کرد و مرا می بلعید.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.