تاریخ شفاهی

موری پانتیرر از یهودستیزی در كراكوف پس از جنگ می‌گوید

در سال 1939 آلمانی ها كراكوف را اشغال كردند. خانواده موری به همراه سایر یهودیان شهر در محله یهودی نشین كراكوف محبوس شدند. در سال 1942، موری و یکی از برادرنش برای بیگاری به اردوگاه پلاشوف تبعید شدند. در ماه مه 1944، برادر او به آشویتس منتقل شد و موری به اردوگاه گروس- روزن در آلمان فرستاده شد. موری بعدها به عنوان کارگر مجانی به برونلیتس در زودتنلند منتقل شد تا برای اسکار شیندلر، کارخانه دار آلمانی کار کند. شیندلر به یهودیانی كه برایش كار می كرند كمك می كرد تا از جنگ جان سالم به در ببرند. موری در سال 1945 آزاد شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.