تاریخ شفاهی

روت موزر بورسوس از بیگاری در وستربورک می‌گوید

در سال 1938، روت پس از "شب شیشه های شکسته" به هلند رفت. او و پدرش مجوز سفر دریایی به ایالات متحده را در اختیار داشتند، اما در ماه مه 1940 آلمانی ها به هلند حمله کردند و آنها نتوانستند آنجا را ترک کنند. در سال 1943، روت به اردوگاه وستربورک و سپس در سال 1944 به اردوگاه برگن- بلزن در آلمان تبعید شد. پس از اینکه قرارداد مبادله با متفقین بی نتیجه ماند، روت تا هنگام آزادسازی توسط نیروهای فرانسوی در سال 1945 ، نزدیک مرز سوئیس در بازداشت به سر برد.

نسخه كامل

در اردوگاه ما را وادار به کار می کردند، آن هم کارهایی واقعاً احمقانه. مجبور بودیم شن و ماسه را از محلی به محل دیگر حمل کنیم. کار معقولی نبود، اما مجبور بودیم آن را انجام دهیم. با گذشت زمان کارهای گوناگونی را به ما محول کردند و ما مجبور بودیم آنها را انجام بدهیم. من را به محلی فرستادند که در آنجا لباس می دوختیم، و همینطور مرتب لباس می دوختیم... حتی نمی دانم این لباس ها برای چه كسانی بودند. روزهای ما این گونه می گذشت. گاهی اوقات ما... من در مزرعه یک هلندی کار می کردم، اما این مزرعه یک نازی... مزرعه یک کشاورز نازی هلندی بود. او ما را مجبور می کرد تا خوک دانی ها را تمیز کنیم. او ما را مجبور می کرد در اطراف مزرعه کار کنیم و بعضی چیزها را تمیز کنیم. او ما را مجبور می کرد در مزارع سیب زمینی یا هر جای دیگری کار کنیم و کار دیگری نداشت... از نظر او، ما برده بودیم. او از نزدیک بودن به اردوگاه و نازی بودن و همدستی با آلمانی ها سود می برد. مزد و اجرتمان این بود که ما را کنار مرغها در حیاط بنشاند و یک سوپ آبکی به ما بدهد. و این غذای تمام روز ما بود.


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.