تاریخ شفاهی

توماس (تویوی) بلات عملیات کشتار توسط گاز در اردوگاه مرگ سوبیبور را شرح می‌دهد

توماس در یک خانواده‌ی یهودی در ایزبکا متولد شد. پس از آغاز جنگ در سپتامبر ۱۹۳۹، آلمانی‌ها یک گتو و یک شورای یهودی در ایزبکا برپا کردند. کار توماس در گاراژ او را در ابتدا از دستگیری‌ها در گتو مصون داشت. در ۱۹۴۲ او تلاش کرد تا با مدارک جعلی به مجارستان فرار کند. او دستگیر شد اما موفق شد به ایزبکا برگردد. در آوریل ۱۹۴۳، او و خانواده‌اش به کشتارگاه سوبیبور تبعید شدند. در قیام‌های سوبیبور توماس فرار کرد. وی مخفی شد و به عنوان پیغام رسان برای نیروی مقاومت لهستان کار کرد.

نسخه كامل

مطمئنم وقتی آنها در اتاقهای گاز بودند، اصلاً باورشان نمی شد. وقتی که اولین جریان گاز وارد اتاق شد، احتمالاً آنها... نمی فهمیدند که...نفهمیدند چی به سرشان می‌آید. بعد از كوتاه كردن موها، به ما گفتند بیرون برویم و هنوز در راه برگشت به... اردوگاه- جایی که بازداشتگاهمان قرار داشت- بودیم، كه صدای موتور را شنیدم، موتور گاز با سر و صدای بلند... در حال کار کردن بود... صدای فریاد موتور گاز را که می‌شناسید. آنها شروع كردند به فریاد زدن، با صدای خیلی بلند فریاد می زدند "آه..." خیلی بلند، حتی بلندتر از صدای موتور. آنجا یک موتور بزرگ داشتند. حدود ۱۵ دقیقه بعد صدای آن کمتر... و كمتر شد تا اینکه كاملاً ساکت شد. سوبیبور اینطور جایی بود.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.