Zsidó ellenállás (rövidített cikk)

Bár a nácik első számú áldozatai a zsidók voltak, ők maguk is – mind egyénileg, mind kollektív módon – ellenálltak az elnyomásnak. Ennek legerőteljesebb formája a civil zsidók szervezett fegyveres felkelése volt a németek által megszállt európai területeken, amelyre Lengyelország és a Szovjetunió mintegy 100 gettójában került sor. A legismertebb a varsói gettó felkelése volt 1943 április-májusában, melynek során a gettó lakói Molotov-koktélokkal, kézigránátokkal és néhány kisebb fegyverrel támadtak a német tankokra. A szerény fegyverzet ellenére közel egy hónapba telt, mire a németeknek sikerült teljesen elfojtaniuk a lázadást. A haláltáborokban szintén előfordult, hogy a zsidó fogvatartottak fellázadtak az őrök ellen: Treblinkában 1943 augusztusában, Sobiborban pedig októberben támadták meg lopott fegyverek segítségével a központ személyzetét. A résztvevők többségét a németek és szövetségeseik megölték. 1944 októberében például Auschwitz-Birkenauban törtek a foglyok az őrökre – a küzdelem során közel 250 rab vesztette életét, a lázadás leverése után pedig további 200-at lőttek agyon az SS-katonák.

Több megszállt vagy a németekkel szövetséges országban a zsidó ellenállás segítségnyújtásban és mentésben öltött formát: zsidók segítettek más zsidóknak rejtekhelyet és élelmet találni, valamint a túlélést jelentő hamis igazolványokat beszerezni. 1944-ben a palesztinai zsidó hatóságok titokban ejtőernyősöket küldtek Magyarországra és Szlovákiába a bujdosók megsegítésére. Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban, Jugoszláviában, Görögországban és Szlovákiában, valamint a szovjet partizán alakulatok tagjaiként több tízezernyi zsidó küzdött együtt a nemzeti ellenállási mozgalmakkal. Ezen felül azonban a gettók és a táborok zsidó lakói a szellemi ellenállás számos formájával is válaszoltak a náci elnyomásra, tudatosan igyekezve megőrizni népük történetét és közösségi életét. Ide tartozott például a zsidó kulturális intézmények létrehozása, a zsidó ünnepek és szertartások megtartása, a gyermekek titkos oktatása, a földalatti újságok kiadása, valamint dokumentumok gyűjtése és elrejtése.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.