Robert Ölbermann

Robert Ölbermann

Született: 1896. április 24.

Bonn, Németország

1919-ben Robert és a fivére, Karl a kölni régióban megalapították a Nerother Bund ifjúsági csoportot. A többi német ifjúsági csoporthoz hasonlóan, ennek a csoportnak is az volt a célja, hogy a táborozás és a túrázás segítségével közelebb hozza a természethez fiatalokat. A fiúk serdülőkori bajtársias érzületéből néha homoszexuális kapcsolatok fejlődnek ki, a Nerother Bund pedig több más korabeli ifjúsági csoporthoz hasonlóan elfogadta ezeket a barátságokat.

1933–39: Röviddel azután, hogy a nácik 1933-ban hatalomra jutottak, feloszlatták az összes független ifjúsági csoportot, és bátorították a fiatalokat, hogy csatlakozzanak a Hitlerjugend mozgalomhoz. Robert ezt megtagadta. és titokban kapcsolatban maradt a Nerother Bunddal. 1936-ban a nácik által átdolgozott büntető törvénykönyv 175. paragrafusának értelmében, amely tiltotta a homoszexualitást, Robertet elítélték. Robertet a Nerother Bund 13 másik tagjával együtt börtönbe vetették.

1940–41: Robert egy volt a náci rezsim alatt a 175. paragrafus alapján elítélt 50 000 férfi közül. 1941-re átszállították a dachaui koncentrációs táborba. A táborokban lévő sok más „175-öshöz” hasonlóan Robertnek is egy rózsaszín háromszöget kellett viselnie. A „175-ösöket” általában külön barakkokban elkülönítették, és különösen kemény bánásmódban részesültek, a többi fogoly pedig gyakran kiközösítette őket.

A negyvennégy éves Robert 1941-ben Dachauban hunyt el. A halála körülményei nem ismertek.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.