Személyes történet

Madeline Deutsch

Madeline egy középosztálybeli családba született Csehszlovákia azon részén, amelyet Magyarország 1938-1939-ben annektált. Édesapja otthonról dolgozott, édesanyja pedig háztartásbeli volt. Madeline középiskolába járt. 1944 áprilisában családját egy magyar gettóba kényszerítették. A család két hétig élt a gettóban, mielőtt Auschwitzba szállították őket. Madeline-t és édesanyját elválasztották édesapjától és bátyjától. Sem az apa, sem a fiú nem élte túl a háborút. Egy héttel később, miután megérkeztek Auschwitzba, Madeline-t és az édesanyját egy lőszergyárba küldték dolgozni Wroclawba. A gross-roseni tábor peterswaldaui altáborában raboskodtak egy évig, amíg a szovjet csapatok fel nem szabadították őket 1945 májusában. Madeline és édesanyja egy menekülttáborban éltek Münchenben, amíg vízumra vártak az Egyesült Államokba. 1949 márciusában érkeztek meg New Yorkba.

szöveg

18 voltam, de igazából csak 13, mivel azok az évek nem számítanak. Elvesztek az életemből. 13 éves voltam egy 18 éves lány testében. És nem tudtam semmit. Egy ijedt kislány voltam. Nem tudtam senkivel se kommunikálni, csak a közvetlen családommal: az édesanyám nővérével, a sógorával és az ő fiukkal, az egyetlen fiukkal. Aztán megint New Yorkba mentünk, édesanyám nagynénjéhez és unokatestvéreihez. Nem... nem tudtam kimenni az utcára. Megdermedtem. Féltem, hogy a nácik még mindig ránk vadásznak. Rémálmaim voltak éveken keresztül. Még sok évig mindent újból átéltem. Az út Auschwitzba… a verések, a gyilkosságok, a halottak, akiket levettek a vonatról, a… a verések és a… a kutyák, amiket… kiengedtek, és ráug… ráugrottak az emberekre és… és széttépték őket. Ezzel éltem együtt. Éveken keresztül. Sőt még mindig, de most már csak időnként vannak ilyen szörnyű rémálmaim. Egy olyan nap után, mint például a mai, biztosan megint visszatérnek. De éveken keresztül ez ment. Szörnyű, szörnyű dolog volt.


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
Gyűjteményi infomációk megtekintése

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.