Film

Einsatzgruppen Davası: Amerikan savcılık makamı soykırımı kınıyor

Nuremberg'deki Uluslararası Askerî Mahkeme'deki önde gelen savaş suçlularının yargılanmasından sonra, Amerika Birleşik Devletleri, Nuremberg'deki Nuremberg Davaları’na bir dizi savaş suçu daha ekledi. Nuremberg'deki Amerikan Askerî Mahkemesi’nin huzurunda görülen dokuzuncu dava, doğu sınırının gerisindeki Yahudileri ve diğer kişileri öldürmekle görevli Eisatzgruppen (Mobilize Katliam Birlikleri) üyelerinin yargılanmasına ayrıldı. Buradaki sahne, Amerikalı Savcı Ben Ferencz'in savaş suçları ile insanlığa karşı işlenen suçlar arasındaki farkı anlattığı mahkemenin açılış konuşmasını gösteriyor. Ferencz soykırımı kınıyor.

Deşifre Edilmiş Metin

Uluslararası mahkemede İngiliz savcı Sir Hartley Shawcross şöyle seslendi: “İnsanlık açısından rezil bir tavırla hakları ayaklar altına alınan insan adına insanî müdahale hakkı, uzun zamandır Milletler Cemiyeti'nin bir parçası olarak görülmektedir”. Alman hukuk profesörleri de makalelerinde aynı konuya değindi. Her ülkenin kendi yargı yetkisi ulusların kendi kanunlarına karşı gelen suçları kapsıyor, tırnak içinde “suç kim tarafından ve bu nerede işlendiyse”, işte bunları söyledi. Bu nedenle medeniyet kavramından yola çıkarak uluslararası suçlardan dolayı bu kişileri suçlamak ve yargılamak tamamen uygundur. Suçların doğası bu yöndedir. Sanıklara isnat edilen suçlar, insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Birinci bölümde duyurduğumuz “İnsanlığa karşı işlenmiş suçlar”ın aynısı, ikinci bölümde “savaş suçları” olarak geçmektedir. Bu nedenle aynı suçlar birbirinden ayrı suçlar olarak ele alınıyor. Burada bir yenilik söz konusu olamaz. Suikastın kendisi cezalandırılabilir olmasına karşın, belki daha büyük bir hırsızlık olayının bir parçasıdır. Bu suçu hem suikast hem de hırsızlık olarak ele almak gerekir. Yani burada savaş esnasında savunmasız sivillerin öldürülmesi, savaş suçu olabilir. Ancak bu cinayetler, başka bir suç kapsamında da ele alınmalıdır. Daha büyük bir suç kapsamında üstelik, soykırım ya da insanlığa karşı suç olarak. Biz savunmamızda bu ayrımı yapıyoruz. Hakikat bu. En önemli hakikat. En başta olası bir kavram kargaşasını önlemek adına, söz konusu iki suç arasındaki farktan bahsedelim. Savaş suçları yasaların ve savaş geleneklerinin ihlal edilmesidir. Doğasından gereği, savaş suçları yalnızca savaşan tarafın vatandaşlarını etkileyebilir ve bu tür suçlar barış zamanı işlenemez. İnsanlığa karşı işlenen suçların kapsamı biraz daha geniştir. Herhangi bir ulusun vatandaşlarına karşı sistemli bir şekilde temel insan hakları ihlallerinin yapılmasını içermesi yönünden savaş suçundan farklıdır.


  • National Archives - Film

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.