Film

Einsatzgruppen Davası: Amerikan savcılık makamı soykırımı kınıyor

Nuremberg'deki Uluslararası Askerî Mahkeme'deki önde gelen savaş suçlularının yargılanmasından sonra, Amerika Birleşik Devletleri, Nuremberg'deki Nuremberg Davaları’na bir dizi savaş suçu daha ekledi. Nuremberg'deki Amerikan Askerî Mahkemesi’nin huzurunda görülen dokuzuncu dava, doğu sınırının gerisindeki Yahudileri ve diğer kişileri öldürmekle görevli Eisatzgruppen (Mobilize Katliam Birlikleri) üyelerinin yargılanmasına ayrıldı. Buradaki sahne, Amerikalı Savcı Ben Ferencz'in savaş suçları ile insanlığa karşı işlenen suçlar arasındaki farkı anlattığı mahkemenin açılış konuşmasını gösteriyor. Ferencz soykırımı kınıyor.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.