قطعه فیلم های تاریخی

محاکمه "واحدهای سیار کشتار": دادستان ايالات متحده نسل کشی را محکوم می کند

پس از محاکمه جنایتکاران اصلی جنگی در دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ، ایالات متحده دیگر محاکمات جرائم جنگی را تحت عنوان "دادرسی های متعاقب نورنبرگ" در نورنبرگ برگزار کرد. نهمین محاکمه در دادگاه نظامی آمریکایی در نورنبرگ مربوط به اعضای "واحدهای سیار کشتار" بود که مأموریت داشتند یهودیان و سایر مردم را پشت جبهه شرق به قتل برسانند. در اين قطعه فيلم از بیانیه آغاز دادرسی، دادستان ايالات متحده، بن فرنچز تفاوت بين جنايات جنگی و جنايت علیه بشریت را شرح می دهد. او نسل کشی را محکوم می کند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.