آلبرت گانی  Albert Gani

آلبرت گانی Albert Gani

تاریخ تولد: 1916

پِرِوِزا, Preveza یونان

آلبرت و خانواده اش در پروزا، شهرکی با جمعیت یهودی ۳۰۰ نفر در نزدیکی ساحل دریای یونان زندگی می کردند. پدر آلبرت دارای یک مغازه پارچه فروشی کوچک بود. خانواده گانی از نژاد یهودیان رومانیوت بودند، یهودیانی که اجداد آنها در یونان و بالکان به مدت بیش از هزار سال زندگی کرده بودند.

۱۹۳۳-۳۹: آلبرت پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان به کمک پدرش به فروشگاه خانوادگی پارچه فروشی رفت. آلبرت که جوانی ساکت و محافظه کار بود، از گذراندن وقت با خانواده اش لذت می برد. آلبرت دوست داشت با برادر، خواهرانش و دوستانش به گردش بروند و شبانه دوچرخه سواری کنند و چادر بزنند.

۱۹۴۰-۴۴: آلمان در سال ۱۹۴۱ به یونان حمله کرد و در پاییز سال ۱۹۴۳، ناحیه ای را که پروزا در آن قرار داشت تصرف کرد. یهودی های پروزا در مارس ۱۹۴۴ به آشوویتس Auschwitz تبعید شدند. در آنجا آلبرت در بیرکنائو Birkenau به عنوان بخشی از یگان کماندوی ویژه که وظیفه‌شان، انتقال اجساد با گاری به کوره های آدم‌سوزی بود به کار گماشته شد. در ۷ اکتبر سال ۱۹۴۴، کارگران یگان کماندوی ویژه در کوره آدمسوزی چهارم شورش کردند، محافظان اس اس را خلع سلاح کردند و کوره آدم‌سوزی را منفجر کردند. در مدت کوتاهی، سایر کارگران یگان کماندو ویژه، از جمله آلبرت به این شورش ملحق شدند.

آلبرت در اکتبر ۱۹۴۴ در بیرکنائو کشته شد. او ۲۸ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.