برخی از افراد و گروه ها می کوشیدند تا حتی در خود کشور آلمان در برابر نازیسم مقاومت کنند، هر چند که خطر دستگیری توسط نیروهای پلیس و به کمک خبرچین های متعددشان به شدت آنان را تهدید می کرد. سوسیالیست ها، کمونیست ها، اعضای اتحادیه های کارگری و دیگران به صورت مخفیانه مطالبی علیه نازی ها می نوشتند و چاپ و توزیع می کردند. بسیاری از این شورشی ها دستگیر و در اردوگاه های کار اجباری زندانی می شدند.

در طول جنگ، نقشه های متعددی برای ترور هیتلر طراحی شد. پس از پیروزی مهم روس ها در استالینگراد در اوایل سال 1943، هنگامی که به نظر می رسید اوضاع به ضرر ارتش آلمان تغییر کرده است، تلاشی جدی برای ترور هیتلر از جانب گروهی از افسران نظامی آلمان طراحی و در سال 1944 اجرا شد. اما هیتلر با جراحات جزئی از انفجار بمب جان سالم به در برد. چهار رهبر این توطئه بلافاصله تیرباران شدند. بعدها، 200 نفر دیگر که به جرم شرکت در این توطئه محکوم شده بودند، اعدام شدند.

از میان آلمانی های مخالف با دیکتاتوری هیتلر، تعداد انگشت شماری آشکارا به نسل کشی یهودیان از سوی نازی ها اعتراض کردند. جنبش "رز سفید" در ژوئن 1942 توسط هانس شول، دانشجوی 24 ساله رشته پزشکی در دانشگاه مونیخ، سوفی خواهر 22 ساله اش و کریستوف پروبست 24 ساله شکل گرفت. با آنکه منشأ دقیق نام "رز سفید" نامعلوم است، اما بی تردید می توان آن را نماد پاکی و معصومیت در برابر شر دانست. هانس، سوفی و کریستوف از کنار آمدن آلمانی های تحصیلکرده با سیاست های نازی به خشم آمده بودند. آنها اعلامیه های ضد نازی پخش می کردند و روی دیوارهای دانشگاه شعارهایی مانند "آزادی!" و "مرگ بر هیتلر!" می نوشتند. در فوریه 1943، هانس و سوفی شول در حین توزیع اعلامیه دستگیر شدند. چهار روز بعد، آنها به همراه دوستشان کریستوف اعدام شدند. "زنده باد آزادی!" آخرین حرف های هانس بود.

تاریخهای مهم

22 دسامبر 1942
جاسوس گروه "ارکستر سرخ" در برلین اعدام شد

آروید هارناک به جرم خیانت در برلین اعدام شد. هارناک یکی از شخصیت های برجسته شبکه جاسوسی گسترده شوروی بود که گشتاپو (پلیس مخفی حکومت) آن را "ارکستر سرخ" می نامید. "ارکستر سرخ" در برلین، هلند، فرانسه و درون آلمان نازی فعالیت می کرد. هارناک، یکی از شخصیت های برجسته گروهی بود که در آلمان فعال بود و در برنامه ریزی های اقتصادی آلمان شرکت داشت. او در پی آن بود که از طریق کمک به اتحاد جماهیر شوروی در شکست دادن آلمان، به دیکتاتوری آدولف هیتلر پایان دهد. هارناک از سال 1936 اطلاعات سرّی درباره تولیدات تسلیحاتی آلمان به اتحاد جماهیر شوروی منتقل می کرد. در طول جنگ، هارناک جاسوسی برای شوروی و همچنین خرابکاری و اقدامات دیگر در مخالفت با هیتلر را همراه با هم انجام می داد. در سال 1942، گشتاپو هارناک را زیر نظر گرفت. سپس او دستگیر، شکنجه و به مرگ محکوم شد. هارناک را با آویزان کردن از یک قلاب مخصوص گوشت، خفه کردند. اکثر دیگر رهبران این شبکه جاسوسی را نیز دستگیر و به شکل سعبانه ای کشتند.

22 فوریه 1943
هانس و سوفی شول در مونیخ اعدام شدند

هانس و سوفی شول (برادر و خواهر) در مونیخ اعدام شدند. آنها گروه مقاومت "رز سفید" را در سال 1942 پایه گذاری کرده، و هر دو از دانشجویان دانشگاه مونیخ بودند. آنها اعلامیه هایی در مخالفت با رایش سوم می نوشتند و پخش می کردند. آخرین اعلامیه گروه رز سفید، که توسط این خواهر و برادر در 18 فوریه 1943 در سالن ورودی دانشگاه مونیخ پخش شد، شور و غوغایی خاص برانگیخت. در این اعلامیه آمده بود: "روز تسویه حساب فرا رسیده- تسویه حساب جوانان آلمانی با منفورترین حکومت استبدادی که مردم ما تا کنون گرفتار آن بوده اند." سرایدار ساختمان، آنها را به گشتاپو (پلیس مخفی حکومت) معرفی کرد، و این دو را به همراه چهار نفر دیگر دستگیر کردند. آنها در "دادگاه خلق" محاکمه شدند. سوفی و هانس را به خیانت محکوم و سر از تن شان جدا کردند.

20 ژوئیه 1944
انفجار بمب در ستاد شرقی هیتلر

شکست های نظامی پس از پیروزی شوروی در استالینگراد در سال 1943، موجب افزایش نارضایتی نظامیان آلمان نسبت به آدولف هیتلر شد. گروه کوچکی از افسران عالی رتبه نظامی، کودتایی علیه هیتلر طراحی کردند. سرهنگ کلاوس فن اشتوفنبرگ، مشاور ستاد کل نیروهای مسلح آلمان، یک کیف دستی حاوی بمب را کنار هیتلر در ستاد فرماندهی او در راوستنبورگ در شرق آلمان قرار داد. طی جلسه توجیهی در خصوص وضعیت نظامی جبهه شرق، این بمب قوی منفجر شد و ساختمان را متلاشی کرد. اشتوفنبرگ که پس از قرار دادن بمب، آنجا را به بهانه ای ترک کرده بود، با مشاهده انفجار به برلین بازگشت تا خبر مرگ هیتلر را گزارش دهد. اما میز سنگین کنفرانس که در جلسات توجیهی نظامی مورد استفاده قرار می گرفت، از هیتلر در برابر شدت انفجار محافظت کرده بود. او با سوختگی های جزئی، پرده های گوش آسیب دیده و فلج نسبی بازوی راست، از این حادثه جان سالم به در برد. اشتوفنبرگ دستگیر و تیرباران شد. سایر شرکت کنندگان در این توطئه دستگیر، شکنجه و به جرم خیانت به محاکمه کشیده شدند. این افراد سپس به طرز فجیعی اعدام شدند. آنها را با آویزان کردن از یک قلاب مخصوص گوشت، خفه کردند.