ایلیا لِیمایپ  Ilija Lemajiþ

ایلیا لِیمایپ Ilija Lemajiþ

تاریخ تولد: 1897

اِسوِراسکُوو سلو Svrackovo Selo, یوگسلاوی

ایلیا در روستایی در قسمت کروات یوگسلاوی متولد شد. وی مانند والدین و دو برادر خود، طبق مذهب ارتدوکس صرب‌ها، غسل تعمید داده شد. خانواده‌ی لِیمایپ در قسمتی از کرواسی که بیشتر سکنه آن را صرب ها تشکیل می دادند زندگی می کردند. بعد از اینکه ایلیا مدرسه ابتدایی را به پایان رساند، خانواده اش به دهکده دوبواتس Dubovac نقل مکان کردند. در سن ۳۰ سالگی با یک دختر محلی ازدواج کرد و به نُوسکا رفت و در آنجا کار پیدا کرد.

۱۹۳۳-۳۹: من یک همسر زیبا و دو دختر کوچک قشنگ داشتم و در دهکده‌ی نوسکا در کرواسی به عنوان یک مأمور جمع آوری مالیات برای دولت یوگسلاوی کار می‌کردم. به عنوان صرب هایی که در یک دهکده‌ی کاتولیک مذهب کروات زندگی می‌کردند، برای رفتن به یک کلیسای صربی، باید سفر می‌کردیم. الکساندر، پادشاه یوگسلاوی در سال ۱۹۳۴ به قتل رسید. او یک صرب بود و بسیاری از کرواتی های محلی مرگ وی را با پرتاب سنگ به پنجره‌ی خانه های صرب‌ها جشن گرفتند.

۱۹۴۰-۴۴: وقتی آلمانی ها به یوگسلاوی حمله کردند، فاشیست های کروات، در کرواسی قدرت را به دست گرفتند. دولت جدید به من گفت که اگر می خواهم همچنان در سر کار خود بمانم باید به کاتولیک تغییر مذهب دهم. من قبول نکردم و در ژوئیه سال ۱۹۴۱ اخراج شدم. من خانواده خود را به شهری در همان اطراف به نام اُکوکسانی بردم و در آنجا شغلی پیدا کردم. اما در اکوکسانی دستگیر شدم، یکبار توسط آلمانی ها و بار دیگر توسط فاشیست های کروات. هر دو بار آزاد شدم. اما اکنون بار دیگر توسط فاشیست های کروات دستگیر شده ام. جرم من، صرب بودن است.

فاشیست های کروات در سپتامبر سال ۱۹۴۴ ایلیا را در نزدیکی اکوکسانی به قتل رساندند. او ۴۷ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.