ایساک سالِشوتس  Isak Saleschutz

ایساک سالِشوتس Isak Saleschutz

تاریخ تولد: 1882

دوباس, لهستان

ایساک یکی از هفت فرزند یک خانواده مذهبی و معتقد یهودی بود که در دوباس زندگی می کردند. در سال ۱۹۰۰، تمام خواهرها و برادرهایش به آمریکا مهاجرت کردند اما اسحاق به دلیل اعتقادات قوی مذهبی خود، در لهستان ماند. بر طبق یک ازدواج قراردادی در سن ۱۸ سالگی با اِستر برل پیوند زناشویی بست. آنها در کولبوشوا Kolbuszowa، شهری نزدیک دوباس ساکن شدند. ایساک در آنجا یک فروشگاه عمده‌ فروشی بزرگ و موفق راه انداخت.

۱۹۳۳-۳۹: در ۹ سپتامبر سال ۱۹۳۹، ارتش آلمان، دوباس را اشغال کرد. آنها برای اینکه نشان دهند همکاری نکردن با آنها چه پیامدی دارد، دو یهودی را به دار آویختند. کسب و کار ایساک متوقف شد. او نمی توانست هیچ محموله جدیدی را دریافت کند. وضعیت، زمانی بدتر شد که آلمان ها به اشتباه مشکوک شدند که او دانه های قهوه، این متاع قیمتی را پنهان می کند. سربازان آلمانی به انبار او رفته و تمام کالاهای او را توقیف کردند.

۱۹۴۰-۴۲: فرمانده‌ی گشتاپو از دیدن ریش یهودیان مذهبی خوشش نمی‌آمد پس دستور داد که همه ریش های خود را کوتاه کنند. ایساک در تمام مدت عمرش ریش های خود را نزده بود، این کار تخلف از قوانین یهود بود. هنگامی که آرایشگر رسید، او محزون نشست و زمانيكه ریش هایش زده می شد، احساس می کرد که مرده است. یک روز عصر گشتاپو به دنبال او آمد. هنگامی که آنها بر در می کوبیدند، ایساک به حیاط خلوت رفت تا پنهان شود اما دستگیر و دو بار به او شلیک شد. ایساک در حالیکه زخمی شده بود فریاد زد، "خوک ها، جلادها! انتقام! انتقام می گیرم!"

ایساک پنج بار دیگر مورد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. او در میان ۲۲ مرد یهودی دیگری بود که در ۲۸ آوریل سال ۱۹۴۲ اعدام شدند. او توسط دو پسرش در کولبوشوا در قبری نزدیک پدرش به خاک سپرده شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.