جوزف گانی  Joseph Gani

جوزف گانی Joseph Gani

تاریخ تولد: 1926

پِرِوِزا, Preveza یونان

جوزف و خانواده‌اش در پرویزا، شهرکی در نزدیکی ساحل دریای یونان با جمعیت یهودی ۳۰۰ نفره زندگی می کردند. پدر جوزف دارای یک مغازه‌ی کوچک پارچه فروشی بود. خانواده گانی از نژاد رومانیایی بودند، یهودیانی که اجداد آنها در یونان و بالکان به مدت بیش از هزار سال زندگی کرده بودند.

۱۹۳۳-۳۹: جوزف در یک مدرسه دولتی یونانی در پروزا تحصیل می‌کرد. او همچنین تحت آموزش‌ تعالیم مذهبی هم بود. خاخام محلی چند ساعت در هفته در مدرسه‌ی دولتی حضور می‌یافت و به دانش‌آموزان یهودی آموزش مذهبی می‌داد. جوزف عاشق ورزش، به خصوص فوتبال و بیس بال بود.

۱۹۴۰-۴۴: آلمان در سال ۱۹۴۱ به یونان تجاوز کرد و در پاییز سال ۱۹۴۳ ناحیه‌ای را که پروزا در آن قرار داشت را تصرف کرد. یهودیان پروزا در مارچ ۱۹۴۴ به آشویتس در لهستان فرستاده شدند. در آنجا جوزف در بیرکنائوا به عنوان قسمتی از یگان ویژه که اجساد را با گاری به کوره‌های آدمسوزی منتقل می کردند کار می‌کرد. در ۷ اکتبر سال ۱۹۴۴ کارگران یگان ویژه در کوره های آدمسوزی چهارم شورش کردند، محافظان اس‌اس را خلع سلاح کرده و کوره آدمسوزی را منفجر کردند. سایر کارگران یگان ویژه از جمله جوزف به زودی به این شورش ملحق شدند.

جوزف در اکتبر ۱۹۴۴ در بیرکنائوا کشته شد. او ۱۸ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.