لیلیانا گوتسن فیتر  Liliana Guzenfiter

لیلیانا گوتسن فیتر Liliana Guzenfiter

تاریخ تولد: ۱۶ ژوئن ۱۹۲۴

ورشو, لهستان

لیلیانا تنها فرزند یک خانواده‌ی یهودی از طبقه‌ی متوسط بود. آنها در محله‌ای متشکل از جامعه‌ی مسیحیان و یهودیان در پایتخت لهستان زندگی می‌کردند. پدرش در کار خرید و فروش جواهر و همچنین افسر ذخیره‌ی ارتش لهستان بود. مادرش خانه دار بود. لیلیانا آرزو داشت به دانشگاه سوربون برود و دومین بازپرس بخش قضایی زن در لهستان شود.

۱۹۳۳-۳۹: مشكل‌ترين قسمت مدرسه رفتن برای من، تحمل اذیت و توهین‌هایی مثل "یهودی کثیف" بود. من تقاضای تحصیل در یک دبیرستان معتبر کاتولیک کردم. آنجا مرا از حضور در کلاسهای شنبه معاف کردند اما مانند دیگر دانش‌آموزان یهودی، جدا از دیگران می‌نشستم و در راه پله یا سالن به من تنه می‌زدند. بعد از چند هفته آنجا را ترک کردم و در یک دبیرستان یهودی ثبت نام کردم تا اینکه در سپتامبر ۱۹۳۹، آن دبیرستان توسط آلمانی‌های اشغالگر بسته شد.

۱۹۴۰-۴۴: بعد از اینکه یهودیان را به اجبار به محله‌ی یهودی نشین فرستادند، من به عنوان یک کارگر مجانی در کارخانه‌ی توبنز مجبور به کار شدم تا اینکه در آوریل ۱۹۴۳، خانواده‌ام کشته شدند، محله‌ی یهودیان به آتش کشیده شد و شورش در گرفت. من تا هشتم ماه مه، زمانی که آلمانی‌ها برای بردن ما آمدند، در کارخانه ماندم. آن روز با عصبانیت یک قیچی برداشتم، اما قبل از اینکه بتوانم کاری انجام دهم، یک آلمانی با قنداق تفنگش ضربه‌ای به سرم کوبید. دستم را برای محافظت از خود بالا آوردم اما او پی در پی به من ضربه زد تا اینکه بیهوش شدم. روز بعد در يك واگن تاریک و پرازدحام، ویژه‌ی حمل حیوانات به هوش آمدم.

لیلیانا زنده ماند و به عنوان یک کارگر مجانی به اردوگاه های مایدانک و اسکارژسکوو- کامینا فرستاده شد تا اینکه در ۱۸ ژانویه ۱۹۴۵ در چستوخووا آزاد شد. او در ۱۹۵۰ به آمریکا مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.