اوسی استویکا  Ossi Stojka

اوسی استویکا Ossi Stojka

تاریخ تولد: 1936

اتريش

اوسی کوچکترین فرزند یک خانواده‌ی کولی رومانیایی کاتولیک بود. این خانواده ۶ فرزند داشتند و با یک گاری خانوادگی مسافرت می‌کردند. کاروان آنها زمستان‌ها را در وین، پایتخت اتریش، و تابستان‌ها را در مناطق ییلاقی اتریش می‌گذراند. خانواده‌ی استویکا به یکی از قبایل کولی‌ها به نام لووارا روما (Lowara Roma) تعلق داشتند که با خرید و فروش اسب به صورت دوره‌گردی امرار معاش می‌کردند. اجداد اوسی بیش از ۲۰۰ سال در اتریش زندگی کرده بودند.

۱۹۳۳-۳۹: هنگامی که در مارس ۱۹۳۸ آلمانی‌ها اتریش را ضمیمه‌ی آلمان کردند، اوسی، دوساله بود. گاری خانواده‌ی استویکا برای اتراق زمستانی در کمپی در وین توقف کرده بود که آلمانی‌ها وارد اردوگاه شدند. آنها به کولی‌ها دستور دادند تا در همانجا بمانند. خانواده‌ی استویکا مجبور بودند گاری خود را به یک خانه‌ی چوبی تبدیل کنند و به یکجا ماندن در یک مکان عادت کنند.

۱۹۴۰-۴۴: کولی‌ها مجبور شدند که به عنوان اعضای یک "نژاد" دیگر ثبت نام كنند. وقتی اوسی ۵ ساله بود، آلمانی‌ها ابتدا پدرش و سپس خواهرش کتی را بردند. سرانجام، اوسی و دیگر اعضای خانواده‌اش را به اردوگاه نازی‌ها در برکناو (Birkenau) که ویژه‌ی کولی‌ها بود، تبعید کردند. در آنجا غذای کافی پیدا نمی‌شد و آنها اغلب با شلغم تغذیه می‌کردند. اوسی کوچک به تیفوس مبتلا شد و به آسایشگاه مخصوص زندانیان بیمار فرستاده شد. اغلب زندانیان این درمانگاه را، "اتاق انتظار کوره‌ی جسد سوزی" می‌نامیدند.

اوسی در درمانگاه تحت هیچگونه مراقبت پزشکی قرار نگرفت و در اثر تیفوس و سوء تغذیه جان سپرد. او ۷ سال بیشتر نداشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.