سابینا شوارتس

سابینا شوارتس

تاریخ تولد: ۲۴ فوریهٔ ۱۹۲۳

ورشو, لهستان

سابینا در یک خانواده یهودی بزرگ شد که در یک شهر صنعتی کوچک به نام پیوترکوف تریبونالسکی در جنوب شرقی ورشو زندگی می کردند. خانواده او ساکن یک محله غیر یهودی نشین بودند. پدر او تاجر و مادرش معلم بود. آنها در خانه به زبان عبری و لهستانی صحبت می کردند. در سال 1929، سابینا در مدرسه دولتی و پس از مدتی در یک دبیرستان یهودی به تحصیل پرداخت.

39-1933: در 1 سپتامبر 1939، آلمان به لهستان حمله کرد. چهار روز بعد، سربازان آلمانی به شهر سرازیر شدند. پس از یک ماه اشغال، پدرم مجبور شد شغل خود را رها کند، و من نیز مدرسه ام را. آنگاه خانواده پنج نفره ما را به اجبار به گتویی بردند که توسط آلمانی ها دایر شده بود. ما به همراه یک خانواده دیگر در یک آپارتمان زندگی می کردیم. از چند خیابان دورتر صدای گشتی های آلمانی و چکمه های سنگین سربازان آلمانی را بر روی سنگفرش خیابان می شنیدیم.

44-1940: در سال 1942، هنگامی که گتو در حال انحلال بود، دوستان لهستانی من، دانوتا و ماریا برای من و خواهرم کارت شناسایی لهستانی جعلی تهیه کردند. در شب آخرین دستگیری های جمعی، ما فرار کردیم و در خانه آنها پنهان شدیم. دو هفته بعد، من و خواهرم مأمور به کار در آلمان شدیم- در آنجا هیچ کس ما را نمی شناخت. من در یک هتل مستخدم افسرهای آلمانی بودم. یکی از آنان از من پرسید که در خانواده ام فرد یهودی وجود دارد یا خیر. او گفت که انسان شناس است و گوش ها و نیمرخ من به یهودیان شباهت دارد. وانمود کردم که رنجیده ام و به کار خود ادامه دادم.

سابینا در 27 آوریل 1945 توسط سربازان آمریکایی در رگنسبورگ آلمان آزاد شد. او در سال 1950 به ایالات متحده مهاجرت کرد و حرفه چشم پزشکی را دنبال کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.