ایو اوپرت

ایو اوپرت

تاریخ تولد: ۲۵ مهٔ ۱۹۰۹

پاريس, فرانسه

هنگامی که ایو 7 ساله بود مادرش فوت کرد و او در منزل پدر بزرگش، خاخام اعظم آشکنازی در پاریس، بزرگ شد. ایو در کسب و کار خود موفق و صاحب فروشگاه های زنجیره ای شد. او شیفته کوهنوری، تنیس و شرکت در مسابقات اتومبیل رانی و موتورسیکلت رانی بود. ایو در جوانی، خدمت سربازی خود را در سپاه آلپین فرانسه انجام داد.

39-1933: در1934، ایو با پاولت ویل ازدواج کرد. آنها صاحب دو فرزند دختر شدند؛ نادین در 1935 و فرانسلین در 1939 به دنیا آمدند. در1938، هنگام احتمال وقوع جنگ طی بحران چکوسلواکی، ایو به ارتش فرانسه فراخوانده شد و پنج ماه به عنوان ستوان خدمت کرد. در سپتامبر 1939، هنگامی که فرانسه به آلمان اعلام جنگ داد، او دوباره به خدمت فرا خوانده شد.

44-1940: ایو طی تهاجم آلمان به فرانسه اسیر شد. او فرار کرد، اما در فرانسه ماند تا بجنگد. او با استفاده از کالاهای موجود در فروشگاه خود در سن اتین، در ویشی فرانسه که هنوز اشغال نشده بود، یک واحد پشتیبانی تشکیل داد که غذا، پتو، چادر و لباس به جنبش مقاومت فرانسه آزاد ارسال می کرد. او کمک می کرد تا کودکان یهودی در صومعه ها و مزارع مخفی شوند و همچنین سربازان چترباز کانادایی و آمریکایی را پنهان می کرد. ایو فرماندهی نیروی مقاومت ساووی (Savoy) را به عهده داشت. او پس از ورود متفقین به فرانسه در 1944، به اسارت آلمانی ها درآمد.

ایو مورد شکنجه قرار گرفت و در 24 ژوئن 1944 در اترسی (Etercy) کشته شد. او 35 سال داشت. پس از مرگ، صلیب جنگ فرانسه، مدال نظامی و نشان افتخار فرانسه به وی تعلق گرفت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.