تاریخ شفاهی

بنیامین (بریل) فرنتس از جمع‌آوری مدارک علیه متهمان جنایات جنگی می‌گوید

بن در دهکده کوچکی در کوههای کارپاتین واقع در ترانسیلوانیا در رومانی متولد شد. خانواده بن، هنگام کودکی او به ایالات متحده مهاجرت کردند. بن در دانشگاه هاروارد در رشته حقوق جزا به تحصیل پرداخت. او در 1943 از دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد. او به گردان توپخانه ضد هوایی ایالات متحده پیوست که برای حمله متفقین به اروپای غربی خود را آماده می ساخت. در پایان جنگ جهانی دوم در اروپا، بن به شعبه تجسس جنایات جنگی در ارتش ایالات متحده منتقل شد. او مسئول جمع آوری شواهد و مدارک علیه نازی های متهم به جنایات جنگی و دستگیری آنها بود. او سرانجام در پرونده "واحدهای سیار کشتار" در دادرسی های بعدی دادگاه نورنبرگ، به عنوان دادستان کل ایالات متحده انتخاب شد.

نسخه كامل

دفتر ما در ستاد مرکزی دادستان دادگاه نظامی در ارتش سوم بود که با حرکت مدام جبهه، تغییر مکان می داد. این دفتر در ارلانگن، مونیخ یا شهرهای دیگر بود، و معمولاً یک بازداشتگاه آلمانی را می گرفتیم و اتاق و میز و ماشین تحریر داشتیم. پس با تمام یادداشت ها و مداركی که تهیه کرده بودم به این مکان بر می گشتم و یک گزارش تهیه می کردم. و متن گزارشات به این صورت بود: "در فلان تاریخ نیروهای ارتش ایالات متحده به اردوگاه ایکس وارد شدند"- مثلاً اردوگاه ماوتهاوزن. "نیروهای ارتش در آنجا با صحنه های زیر روبرو شدند: در ابتدا 50 هزار زندانی در این اردوگاه بودند، 12 هزار نفر از آنها هنوز زنده بودند و 10 هزار نفر روز قبل به پیاده روی مرگ برده شده بودند. مسئولان اردوگاه عبارت بودند از فلان و فلان. کوره جسد سوزی هنوز فعال بود و تعداد زیادی جسد در مقابل کوره روی هم تلنبار شده بود. از 10 شاهد، اظهار نامه گرفتم که آنها به عنوان مدارک شماره یک تا ده ضمیمه شده اند. افراد مظنون به ارتکاب این جنایات فلان و فلان هستند. فوراً دستور قرار دادن اسامی این افراد در فهرست بایگانی مرکزی جنایتکاران جنگی و مظنونین امنیتی را صادر کنید. این فهرست را در میان کلیه اعضای ارتش ایالات متحده توزیع کرده و از آنها بخواهید که هر کجا اسرای جنگی وجود دارند، پس از مطابقت مشخصات آنان با این فهرست، آنها را دستگیر کنند و گزارش خود را به ستاد مرکزی ارجاع دهند." بنابراین، هدف من از این تحقیقات، بیان وقایع و جمع آوری شواهد معتبر و محکمه پسند بود تا از این طریق مسئولان آنچه که تحت قوانین بین المللی جنایت محسوب می شد، محکوم شوند. هدف اصلی این بود و ما هم همین کاررا انجام می دادیم.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.