تاریخ شفاهی

خییم انگل از نقشه‌های شورش سوبیبور می‌گوید

آلمانی‌ها هنگام حمله به لهستان در سال ۱۹۳۹، خییم را که سرباز ارتش لهستان بود دستگیر کردند. آنها در ابتدا او را برای بیگاری به آلمان فرستادند. اما به عنوان اسیر جنگی یهودی به لهستان بازفرستاده شد. سرانجام او را به اردوگاه سوبیبور فرستادند. در آنجا اعضای خانواده‌اش کشته شدند. در شورش سال ۱۹۴۳ در سوبیبور، خییم یکی از نگهبانان را به قتل رساند. او با دوست دخترش، سلما که بعدها با وی ازدواج کرد، موفق به فرار شدند. تا زمان آزادسازی در ژوئن ۱۹۴۴، یک کشاورز آنها را پنهان کرد.

نسخه كامل

تصمیم گرفتیم که ساعت چهار شورشی را به این شکل به راه بندازیم: در هر گروه كاری، مثل گروه ما كه مسئول جدا کردن لباس‌ها بود دو- سه آلمانی ما را زیر نظر داشتند. آنها... كار ما را زیر نظر داشتند... و گروه‌های دیگر هم که كارهای مختلف می‌کردند، دو- سه آلمانی کار آنها را زیر نظر داشتند. برای همین ما تصمیم گرفتیم که در هر گروه دو نفر را مأمور كنیم تا به بهانه‌ای سرپرست گروه را به انبار یا جای دیگری ببرند و بی سر و صدا با چاقو یا تبر یا هر چیز دیگری آنها را بكشند. فقط طوری این كار را بکنند که آب از آب تکان نخورد و در این بین، سیم‌ها را هم قطع کنند. و همانطور كه قبلاً گفتم سعی كردیم وقتی كه [گروهبان اس اس گوستاو] واگنر رفته بود تعطیلات، این کار را بكنیم. اینطور مطمئن نبود اما کمی امن‌تر بود. و...همانطور كه گفتم در هر گروه کسانی را مأمور كرده بودیم تا این کار را بکنند. و آنها در بازداشتگاه‌هایی بودند که ما زندگی می‌كردیم- یك زرگر، یک خیاط و یک كفاش كه برای آلمانی‌ها لباس، كفش و اینجور چیزها... درست می‌كردند. برای همین آلمانی‌ها باید برای پرو کردن لباس به آنجا می‌آمدند. بنابراین به آنها گفتند: "فلان روز لباستان آماده می‌شود. برای پرو بیایید. برای پرو کفش یا لباستان بیایید" و وقتی آلمانی‌ها آمدند، آنها با چاقو یا تبر منتظرشان بودند. آنها پشت پرده یا چیز دیگری مخفی شده بودند و به محض ورود آنها را كشتند. وقتی آلمانی‌ها برای پرو وارد می‌شدند، روی سرشان میریختند و می‌کشتنشان. بعد آنها را زیر جایی مخفی می‌کردند که کسی نبیند و كار را طوری ادامه دادند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.