تاریخ شفاهی

یوزف استانلی واردزالا ز بیگاری در هانوور می‌گوید

یوزف و خانواده اش از پیروان کلیسای كاتولیك بودند. پس از تهاجم آلمان به لهستان در سال 1939، دستگیری لهستانی ها برای بیگاری در آلمان آغاز شد. یوزف توانست دو بار از دستگیری بگریزد، اما بار سوم، در سال 1941، به اردوگاه بیگاری در هانوور آلمان تبعید شد. او مجبور شد بیش از چهار سال در ساخت پناهگاه های بتونی برای حمله هوایی فعالیت كند. اردوگاه بیگاری پس از آزادسازی به دست نیروهای آمریكایی در سال 1945، به اردوگاه ویژه آوارگان تبدیل شد. یوزف تا زمان دریافت ویزای ایالات متحده در سال 1950 در آنجا باقی ماند.

نسخه كامل

وقتی كار می کردیم... آدم های زیادی بودن... لهستانی یا از ملیت های دیگر: ایتالیایی، فرانسوی و ... ما زیاد حرف نمی زدیم، واسه اینکه... آلمانی ها مثل رئیس و نگهبان بودن... چند تا نگهبان...با اسلحه اونجا بودن [تا] ما فرار نكنیم و... نمی تونستیم... زیاد حرف بزنیم. اگر حرف می زدیم، فوراً ما رو می دیدن و... اونوقت کتک می خوردیم، واسه همین... بایستی فقط كار می کردیم. ما فقط با صدای خیلی... آروم با هم حرف می زدیم. ما... لهستانی ها با هم حرف می زدیم، اما جوریکه اونها نشنون... آلمانی ها نشنون. و اونها همیشه... مراقب ما بودن تا ما كارمون رو خوب انجام بدیم، و اگر اشتباه می کردیم، اونوقت با شدت... با بیل یا تفنگ ما رو می زدن. اگر یک وقت... یك روز باید از یك قطار سیمان می آوردم، دو نفر اون رو بلند می كردن- یك كیسه سیمان- و روی شونه ام می گذاشتن و می رفتم اون رو به انبار می بردم. بایستی تا انبار می دویدم. ... و اگه بارون می اومد، چه افتضاحی می شد. اونوقت اگر كیسه سیمان پاره می شد، کتک می خوردم... ما تقصیری نداشتیم، بایستی دقت می كردیم، اونها در مورد خرابكاری خیلی... سخت گیری می کردن. نمی شد در... در آلمان خرابكاری کرد چون... اگر حتی سعی می کردی، به قیمت جونت تموم می شد.


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.