تاریخ شفاهی

لئا هامراشتاین سیلوراشتاین از احساسات خود هنگام ورود به تل آویو و اورشلیم پس از جنگ می‌گوید

لئا در پراگا در حومه ورشو لهستان بزرگ شد. او یکی از اعضای فعال جنبش جوانان صهیونیست بود. آلمان در سپتامبر 1939 به لهستان حمله کرد. یهودیان مجبور شدند در محله یهودی نشین ورشو زندگی كنند. آلمانی ها در نوامبر 1940 ورودی ها و خروجی های اردوگاه ورشو را به طور كامل بستند. لئا با گروهی از اعضای جنبش جوانان در این محله زندگی می کرد. در سپتامبر 1941، او و دیگر اعضای گروه از محله یهودی نشین گریختند و به یكی از مزارع جنبش جوانان در زارکی، نزدیک چستوخووا در لهستان رفتند. در ماه مه 1942، لئا به عنوان پیک نهضت زیرزمینی مشغول کار شد و با استفاده از اوراق شناسایی جعلی لهستانی بین محله یهودی نشین کراکوف و اردوگاه پلاشوف در رفت و آمد بود. با وخیم شدن اوضاع، او به تارنوف گریخت، اما بلافاصله تصمیم گرفت به کراکوف برگردد. در چستوخووا و ورشو، او را به عنوان یک لهستانی غیریهودی می شناختند و نقش پیک کمیته ملی یهودی و سازمان مبارزان یهودیان (ZOB) را بر عهده داشت. طی شورش لهستانی های ورشو در سال 1944، او همراه با یک واحد یهودی در "ارتش مردمی" جنگید. لئا به دست نیروهای شوروی آزاد شد. او پس از جنگ به مردم در مهاجرت از لهستان کمک می کرد. لئا ابتدا به اسرائیل رفت و سپس در ایالات متحده ساکن شد.

نسخه كامل

از بودن در آنجا بسیار خوشحال بودم... سرانجام رویای من به واقعیت پیوسته بود، چون ما در آرزوی داشتن وطن خودمان بودیم. و سرانجام به این سرزمین رسیده بودم. هنوز به خاطر دارم که در خیابان های تل آویو قدم می زدم و نوشته های به زبان عبری را نگاه می كردم. خدای من، درست مثل... مثل یک رویا بود. وقتی به اورشلیم رسیدم، زمان عید هانوکا بود... و ویترین مغازه ها برای این عید تزئین شده بود، و در همه شمعدان ها به مناسبت هانوکا شمع گذاشته بودند. ناگهان خاطرات دوران کودکی، خاطرات مادربزرگم زنده شد. همه چیز به خاطرم آمد، چون در طول پنج سال جنگ هیچ تعطیلی یهودی برای ما وجود نداشت. ناگهان... ناگهان همه چیز به یادم آمد و دوباره باید تصویری که از خود در ذهنم داشتم، تغییر می دادم. ابتدا بایستی از یک دختر یهودی به یک دختر لهستانی تغییر هویت می دادم. و آنگاه از پوسته لهستانی خارج می شدم و به هویت یهودی خودم بازمی گشتم. اینها مراحل مختلف روحی هستند که چندان ساده صورت نمی پذیرند.


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.