تاریخ شفاهی

نیلز بامبرگر از تهاجم آلمان به دانمارک در سال ۱۹۴۰ می‌گوید

نیلس در یک خانواده مذهبی یهودی بزرگ شد. در سال 1932، خانواده او به کپنهاگ دانمارک گریختند. در آنجا پدر نیلس در اواسط دهه 1930 یک مغازه عتیقه فروشی باز کرد. آلمانی ها در آوریل 1940 به دانمارک حمله کردند، اما از نظر نیلس، این شهر در طول سه سال اشغال چندان تغییری نکرده بود. نیلس و خانواده اش به محض مطلع شدن از نقشه آلمانی ها مبنی بر بازداشت یهودیان در اکتبر 1943 تصمیم به فرار گرفتند. یکی از اعضای جنبش مقاومت، آنها را به دهکده ماهیگیری اسنکرستن برد و آنها توانستند از آنجا با قایق به سوئد بروند. نیلس در ماه مه 1945 به دانمارک بازگشت.

نسخه كامل

آن روز ما در مدرسه بودیم. تعداد بسیار بسیار زیادی هواپیما دیدیم، هواپیماهای بمب افکن یکی پس از دیگری می آمدند- منظورم این است که چند صد هواپیما می آمدند و آلمانی های سوار بر موتور سیکلت و اسب، توپ ها و تانک های بزرگ را همه جا می کشیدند. ظرف چند ساعت، آنها کشور را تصرف کردند. همانطور که گفتم آنها نتوانستند مقاومت کنند. دانمارک کشور بسیار کوچکی بود. و... زندگی مانند گذشته ادامه داشت، بجز اینکه دیگر اجازه نداشتیم در این طرف خیابان مقابل بانک راه برویم. آنها سربازان مجهز به... اسلحه و کلاهخودهای آهنی و مانند آن را در مقابل بانک ها و هتل ها و سازمان های مهمی که می خواستند از آنها محافظت کنند، گماشته بودند. اما گذشته از اینها، واقعاً اتفاق دیگری نیفتاد. تعداد زیادی از نیروهای پلیس آنجا بودند و ارتش دانمارک هم... اگرچه آنها آنجا بودند، اما چیزی نمی گفتند یا کاری نمی کردند. اما... همه آنها... زندگی مانند گذشته ادامه داشت.


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.