تاریخ شفاهی

نیلز بامبرگر از تهاجم آلمان به دانمارک در سال ۱۹۴۰ می‌گوید

نیلس در یک خانواده مذهبی یهودی بزرگ شد. در سال 1932، خانواده او به کپنهاگ دانمارک گریختند. در آنجا پدر نیلس در اواسط دهه 1930 یک مغازه عتیقه فروشی باز کرد. آلمانی ها در آوریل 1940 به دانمارک حمله کردند، اما از نظر نیلس، این شهر در طول سه سال اشغال چندان تغییری نکرده بود. نیلس و خانواده اش به محض مطلع شدن از نقشه آلمانی ها مبنی بر بازداشت یهودیان در اکتبر 1943 تصمیم به فرار گرفتند. یکی از اعضای جنبش مقاومت، آنها را به دهکده ماهیگیری اسنکرستن برد و آنها توانستند از آنجا با قایق به سوئد بروند. نیلس در ماه مه 1945 به دانمارک بازگشت.

نسخه كامل

  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.