تاریخ شفاهی

راشل موترپرل گولدفارب از حمله‌های پارتیزانی به آلمانی‌ها می‌گوید

آلمانی ها در اواخر سال 1941 یک گتو در دوکشیتسه احداث کردند. راشل هنگام انحلال این گتو در سال 1942 مخفی شد، و سپس همراه با مادرش به گتوی دیگری گریخت. وقتی گتوی دوم نیز در آستانه انحلال قرار گرفت، آنها مجدداً فرار کردند. راشل و مادرش به یک گروه پارتیزانی در جنگل ملحق شدند. او به مادرش در غذا پختن و تمیز کردن اسلحه کمک می کرد. در پایان جنگ، راشل و مادرش کوشیدند تا اروپا را ترک کنند. آنها سرانجام در سال 1947 به ایالات متحده رسیدند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.