تاریخ شفاهی

روت وبر از وضعیت تلخ خود بعد از پایان جنگ و هنگام زندگی در یکی از پرورشگاه‌های کراکوف می‌گوید

هنگام حمله آلمان به لهستان و اشغال اوستروویتس، روت چهار ساله بود. خانواده او مجبور شدند به یک محله یهودی نشین بروند. آلمانی ها شغل عكاسی پدرش را از وی گرفتند، هر چند که او اجازه داشت که در خارج از محله یهودی نشین به کار خود ادامه دهد. قبل از انحلال محله یهودی نشین، والدین روت خواهر او را مخفی کردند و توانستند در یک اردوگاه بیگاری خارج از محله یهودی نشین مشغول به كار شوند. روت نیز در جنگلی که در آن حوالی بود یا در داخل خود اردوگاه مخفی شد. وقتی که اردوگاه منحل شد، والدین روت از هم جدا شدند. روت قبل از اینکه سرانجام به آشویتس تبعید شود، به چندین اردوگاه کار اجباری فرستاده شد.او بعد از جنگ و پیش از ملحق شدن به مادرش، در یک یتیم خانه در کراکوف زندگی می کرد.

نسخه كامل

بعد از جنگ، من نسبت به همه احساس تلخی داشتم. آنها چطور اجازه دادند که این همه بدبختی و رنج بکشم. و مهم تر اینکه، حتی تا چند ماه نمی دانستم که پدر یا مادرم زنده اند یا نه. البته پدرم زنده نبود. و از دست همه چیز و همه کس به شدت عصبانی بودم. چون بعد از زنده ماندنم، برای هیچ کس حتی مهم نبود که من زنده ام. حتی بعد از آن هم بایستی از من مراقبت می کردند. وقتی در پرورشگاه در کراکوف بودیم، به ما اجازه بیرون رفتن نمی دادند، چون عده ای فکر می کردند ما نباید زنده می ماندیم. برای همین بیرون رفتن از خانه و باغی که در آن از ما نگهداری می کردند، امن نبود. و این تنها جایی بود که به ما اجازه می دادند برویم. بنابراین، جنگ هنوز آنموقع هم برای ما تمام نشده بود. بهار 1945 بود. بعد از جان سالم به در بردن از این همه... خدای من! چه افکار و چه تنفری که در وجودم احساس می كردم و چه بلاهایی که دلم می خواست سر آلمانی ها بیاورم به خاطر بلاهایی که سرمان آورده بودند! حتی فکر کردن به این چیزها هم برای یک بچه وحشت آور است- می دانید، حالا حتی خودم هم از فکر کردن به چنین چیزهایی وحشت می کنم. داشتم به یك قصاب تبدیل می شدم. چه کارهایی که می خواستم برای انتقام گرفتن انجام بدهم. و سپس در واقع با کمک مادرم تلاش کردم تا گذشته را فراموش کنم و در پی این باشم که یک زندگی معمولی را آغاز کنم و از اینکه زنده ام لذت ببرم.


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.