تاریخ شفاهی

ولادکا (فاگل) پلتل مید از زمانی‌ می‌گوید که از ساختمانی خارج گتو، شاهد سوختن گتو ورشو بود

ولادکا یکی از اعضای جنبش جوانان "زوکونفت" متعلق به حزب "بوند" (حزب سوسیالیست یهودی) بود. او به عنوان یکی از اعضای "سازمان یهودیان مبارز" در تشکیلات مخفی محله یهودی نشین ورشو فعالیت داشت. در دسامبر 1942، برای تهیه اسلحه و همچنین پیدا کردن مخفیگاه هایی برای کودکان و بزرگسالان، قاچاقی به قسمت آریایی و لهستانی نشین ورشو رفت. او پیک فعال تشکیلات مخفی و همچنین یهودیان ساکن در اردوگاه ها، جنگل ها و دیگر محله های یهودی نشین شد.

نسخه كامل

شب در آنجا بودم که شعله های آتش در محله یهودی نشین را دیدم. چنان تصاویری دیدم که روحم را جریحه دار کرد. بعضی از یهودیان از این طرف به آن طرف می دویدند و همچنین بعضی از آنها را دیدم که از ساختمان ها بیرون می پریدند. اما من تمام این مناظر را از پشت یک پنجره می دیدم و نمی توانستم کاری بکنم. و بعد محله یهودی نشین شعله ور شد. آلمانی ها نمی توانستند بر خیابان ها مسلط شوند، بنابراین شروع کردند به آتش زدن بلوک ها. آنها شروع کردند به آتش زدن محله های یهودی نشین... و ساختمانها. و این شورشی بود که... ما... گروه کوچکی که در قسمت آریایی ها بودیم، سعی کردیم که از میان این شورش بگذریم. ما تلاش کردیم با آنها ارتباط برقرار کنیم. ما حتی تصمیم گرفتیم وارد محله یهودی نشین شویم تا در کنار آنها باشیم، اما دیگر فایده ای نداشت. ما هیچ ارتباطی با آنها نداشتیم. فقط تانک ها را می دیدیم که وارد و خارج می شوند، یا تعدادی آمبولانس که وارد محله می شدند و مدام صدای تیراندازی به گوش می رسید و در آن زمان... آنها... ما بایستی دنیای بیرون را از اتفاقاتی که در حال رخ بودن بود مطلع می کردیم.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.