موسیقی

بچه گربه ات گرسنه است

عنوان اوليه: Hungerik dayn ketsele

مجري: دنیل کمپین
ترانه سرا: موردخای گبیرتیگ
آهنگ ساز: موردخای گبیرتیگ

موردخای گبیرتیک- شاعر مردمی و ترانه سرای یدیش زبان- در سال 1877 در کراکوف لهستان به دنیا آمد. گبیرتیگ سه دختر داشت که برای آنها شعر می نوشت و می خواند. او برای شعرهایش آهنگ های فی البداهه می ساخت، و اکثر ترانه هایش به نوشته های یک دفتر خاطرات مانند است. درونمایه بسیاری از شعرهای گبیرتیگ زندگی یهودیان در اروپای شرقی در دهه های1920 و 1930 است. لالایی "بچه گربه ات گرسنه است" به اوایل دهه 1920 تعلق دارد. این ترانه خطاب به یک کودک گرسنه سروده شده و حس گرسنگی و محرومیت را القا می کند.

بخواب دخترک گرسنه ام،
چشمان کوچک نازنینت را بر هم بگذار،
مادرت هم گرسنه است،
اما نه می گرید، نه سر و صدا می کند.
فرزند عزیزم از مادرت این را بیاموز:
سعی کن خوش بین باشی-
صبح که بیدار شوی،
خانه پر از نان تازه خواهد بود.
لالا لالا، لالا لالا،
پس بخواب جان دلم، تاج سرم.

بخواب دخترک نازنین من،
تو را چه می شود امروز؟
بچه گربه ات نیز گرسنه است،
اما ناله نمی کند.
گوش کن چطور میو میو می کند- به تو می گوید:
"کوچولو بگذار مادرت آرام بگیرد!"
بچه گربه ات نیز گرسنه است،
اما مثل تو گریه نمی کند.
لالا لالا، لالا لالا،
بخواب جان دلم، تاج سرم.

بخواب طفلک عزیز من،
چون خواب نیاز تو را فرو می نشاند.
عروسک کوچکت هم گرسنه است،
اما برای نان گریه نمی کند.
کودکم از عروسک کوچکت بیاموز،
آیا می دانی او اکنون به چه می اندیشد؟
"آه، چه غم بزرگی بر دل مادر می نشیند
وقتی می فهمد کودک کوچک عزیزش گرسنه است."
لالا لالا لالا لالا،
پس بخواب جان دلم، تاج سرم.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.