A transport of Jewish prisoners marches through the snow from the Bauschovitz train station to Theresienstadt. [LCID: 69720]

Artykuł

Filtruj według tytułu :

| Displaying results 1-21 of 31 for "Artykuł" |

 • Adolf Hitler

  Artykuł

  Od 1921 r. Adolf Hitler był niekwestionowanym przywódcą Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP) – nazistów. W 1923 r. został aresztowany i uwięziony za próbę zamachu na niemiecki rząd. Jego proces przyniósł mu sławę i zwolenników. W więzieniu opisał swoje poglądy polityczne w książce pt. Mein Kampf – „Moja walka”. Do jego ideologicznych celów należała ekspansja terytorialna, stworzenie czystego rasowo państwa oraz eliminacja europejskich Żydów i…

  Adolf Hitler
 • Akcja “Dożynki”

  Artykuł

  Podczas akcji “Dożynki” (Aktion "Erntefest"), która zaczęła się o świcie 3 listopada 1943 r., zabito około 42,000 Żydów.

 • Akcja „Reinhardt” (Einsatz Reinhardt)

  Artykuł

  Jesienią 1941 r. nazistowskie Niemcy wcieliły w życie plan systematycznego mordowania Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Plan ten otrzymał kryptonim ‘akcja „Reinhardt”’. Do jego celów założono trzy ośrodki zagłady: Bełżec, Sobibór i Treblinkę. Akcja „Reinhardt” była częścią najkrwawszego etapu nazistowskich działań mających doprowadzić do eksterminacji ludności żydowskiej.

  Akcja „Reinhardt” (Einsatz Reinhardt)
 • Bełżec

  Artykuł

  Aby wypełnić plan masowego wymordowania europejskich Żydów, SS założyło ośrodki zagłady, których wyłącznym lub głównym zadaniem było zabijanie ludzi w komorach gazowych. Pośród nich był obóz w Bełżcu. Stanowił on jeden z trzech ośrodków zagłady uczestniczących w akcji „Reinhardt”, planie SS mającym na celu zabicie prawie dwóch milionów Żydów mieszkających w Generalnym Gubernatorstwie, zarządzanym przez Niemców terenie okupowanej Polski.

  Bełżec
 • Dojście nazistów do władzy

  Artykuł

  Partia NSDAP była jednym z wielu ekstremistycznych prawicowych ugrupowań politycznych, które pojawiły się w Niemczech po I wojnie światowej. Wraz z początkiem wielkiego kryzysu szybko zyskała rozgłos i znaczącą pozycję – w 1932 r. stała się najliczniejszą partią w niemieckim parlamencie.

  Dojście nazistów do władzy
 • Dokumentowanie liczby ofiar Holokaustu i nazistowskich prześladowań

  Artykuł

  Holokaust jest najlepiej udokumentowanym przypadkiem ludobójstwa. Mimo to obliczenie ilu dokładnie ludzi zabito wskutek nazistowskiej polityki jest niemożliwe. Nie zachował się żaden pojedynczy dokument z czasów wojny, który przedstawiałby dokładną liczbę zamordowanych.

  Dokumentowanie liczby ofiar Holokaustu i nazistowskich prześladowań
 • Emanuel Ringelblum i powstanie archiwum Oneg Szabat

  Artykuł

  Emanuel Ringelblum przed II wojną światową Ringelblum urodził się w Buczaczu w Polsce (obecnie Ukraina) 21 listopada 1900 r. W 1927 r. uzyskał doktorat z historii na Uniwersytecie Warszawskim. W Warszawie poznał też swoją żonę, Judytę (Yehudis) Herman. W 1930 r. urodził się ich syn Uri. Emanuel Ringelblum od młodości należał do socjalistycznej i syjonistycznej partii Poalej Syjon-Lewicy i aktywnie uczestniczył w żydowskim życiu publicznym; pracował jako nauczyciel w szkołach…

  Tagi: getta
  Emanuel Ringelblum i powstanie archiwum Oneg Szabat
 • Getta

  Artykuł

  W czasie Holokaustu tworzenie gett stanowiło kluczowy etap w prowadzonym przez nazistów procesie brutalnego izolowania, prześladowania, a w końcu unicestwiania europejskich Żydów. Getta były często zamkniętymi dzielnicami, w których separowano Żydów od ludności nieżydowskiej. Panujące w nich warunki były tragiczne.

  Getta
 • Grupy operacyjne: podsumowanie

  Artykuł

  Grupy operacyjne (Einsatzgruppen) były specjalnymi jednostkami hitlerowskiej policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa (SD), które podążały za armią niemiecką w trakcie inwazji na kraje europejskie. Nazywane "mobilnymi brygadami śmierci," słynęły przede wszystkim z systematycznego mordowania Żydów w trakcie akcji masowych rozstrzeliwań w Związku Radzieckim.    

  Grupy operacyjne: podsumowanie
 • Hitlerjugend

  Artykuł

  NSDAP próbowało objąć swoimi wpływami wszystkie aspekty niemieckiego społeczeństwa. Hitlerjugend (Młodzież Hitlera) i Związek Niemieckich Dziewcząt powołano jako nazistowskie młodzieżówki, w których dzieci i nastolatki zaznajamiano z nazistowską ideologią. Grupy te przygotowywały też niemiecką młodzież do wojny.

  Hitlerjugend
 • Holokaust (skrócony artykuł)

  Artykuł

  Holokaust był planowym, finansowanym przez państwo procesem prześladowania i zamordowania sześciu milionów europejskich Żydów przez reżim nazistowski oraz jego sojuszników i kolaborantów. United States Holocaust Memorial Museum określa czas trwania Holokaustu na lata 1933–1945. Rozpoczął się on w 1933 r., kiedy do władzy w Niemczech doszedł Adolf Hitler wraz z partią NSDAP. Zakończył się natomiast w 1945 r., kiedy alianci pokonali nazistowskie Niemcy w II wojnie światowej. NSDAP…

  Holokaust (skrócony artykuł)
 • Holokaust - wprowadzenie

  Artykuł

  Holokaust był planowym, finansowanym przez państwo procesem prześladowania i zamordowania sześciu milionów europejskich Żydów przez niemiecki reżim nazistowski oraz jego sojuszników i kolaborantów. W różnych formach miał miejsce w całej Europie w latach 1933–1945.

  Holokaust - wprowadzenie
 • II wojna światowa w Europie

  Artykuł

  Holokaust wydarzył się w szerszym kontekście II wojny światowej. Była ona największym i najbardziej niszczycielskim konfliktem zbrojnym w historii. Adolf Hitler wraz z nazistowskim reżimem stworzył wizję potężnego nowego imperium „przestrzeni życiowej” (Lebensraum) dla Niemców we Europie Wschodniej opróżnionej z jej dotychczasowych mieszkańców. Rezultatem nazistowskiego celu wzmocnienia niemieckiej „rasy panów” było prześladowanie oraz mordowanie Żydów i innych.

  II wojna światowa w Europie
 • Inwazja na Polskę, jesień 1939 r.

  Artykuł

  Niemieckie oddziały najechały Polskę 1 września 1939 r., co zapoczątkowało II wojnę światową. W odpowiedzi na tę agresję Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę nazistowskim Niemcom.

  Inwazja na Polskę, jesień 1939 r.
 • Masowe rozstrzelania Żydów podczas Holokaustu

  Artykuł

  Latem 1941 r., po niemieckiej agresji na Związek Radziecki, Niemcy zaczęli dokonywać masowych rozstrzelań mężczyzn, kobiet i dzieci żydowskiego pochodzenia na terytoriach przejętych od Sowietów. Rzezie te stanowiły element „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” – masowego mordu europejskich Żydów.

  Tagi: Holokaust
  Masowe rozstrzelania Żydów podczas Holokaustu
 • Mein Kampf

  Artykuł

  Mein Kampf („Moja walka”) Adolfa Hitlera jest najbardziej znanym i popularnym tekstem pośród nazistowskich publikacji.

  Tagi: antysemityzm
  Mein Kampf
 • Nazistowska propaganda

  Artykuł

  Naziści skutecznie posługiwali się propagandą, aby zdobyć poparcie milionów Niemców w ustroju demokratycznym, a później, za czasów dyktatury – umożliwić prześladowania, wojnę, a ostatecznie ludobójstwo. Stereotypy i obrazy pojawiające się w nazistowskiej propagandzie nie były nowe; publiczność, dla której były przeznaczone, już je znała.

  Tagi: antysemityzm
  Nazistowska propaganda
 • Negowanie Holokaustu: najważniejsze daty

  Artykuł

  Poniższa lista zawiera wybór kluczowych wydarzeń w rozwoju negacjonizmu.

 • Obozy nazistowskie

  Artykuł

  Między 1933 a 1945 r. nazistowskie Niemcy wraz ze swoimi sprzymierzeńcami założyły ponad 44 tys. obozów i innych miejsc odosobnienia (wliczając w to getta). Służyły one sprawcom do wielu celów, w tym do organizacji pracy przymusowej, przetrzymywania ludzi uznawanych za wrogów stanu i popełniania masowych mordów.

  Obozy nazistowskie
 • Ofiary nazistów: nazistowska ideologia rasowa

  Artykuł

  Holokaust Holokaust to wydarzenie kluczowe dla naszego pojmowania zachodniej cywilizacji, państwa narodowego, nowoczesnego biurokratycznego społeczeństwa oraz natury ludzkiej . Było to dokonane z premedytacją masowe morderstwo milionów niewinnych cywilów. Naziści – kierowani rasistowską ideologią, która uważała Żydów za „pasożytnicze robactwo ” zasługujące jedynie na eliminację - wszczęli ludobójstwo na niespotykaną wcześniej skalę. W ich zamyśle zginąć mieli wszyscy…

  Ofiary nazistów: nazistowska ideologia rasowa
 • Ośrodki zagłady: zarys ogólny

  Artykuł

  Podczas II wojny światowej naziści założyli ośrodki zagłady na okupowanych przez Niemcy terenach Europy. Ich jedynym lub głównym celem było masowe mordowanie ludzi. Aby go osiągnąć, nazistowskie władze używały w tych ośrodkach metod eksterminacji na skalę przemysłową. 

  Ośrodki zagłady: zarys ogólny

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.