قطعه فیلم های تاریخی

پیامد پوگروم در کی یلتسه

در ژوئیه 1946، پوگرومی در کی یلتسه در لهستان به وقوع پیوست که طی آن 42 یهودی کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند. این واقعه موجب مهاجرت دسته جمعی صدها هزار یهودی از لهستان و سایر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی شد. این فیلم کوتاه، پناهندگان یهودی را نشان می دهد که ازپوگروم جان سالم به در برده و منتظر ترک لهستان و عبور از چکوسلواکی هستند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Center for Jewish Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.