قطعه فیلم های تاریخی

محکوم کردن "شب شیشه های شکسته" توسط ایالات متحده

در 9 نوامبر 1938، نازی ها در سراسر کشور پوگرومی علیه یهودیان به راه انداختند. در طول این پوگروم، که به "شب شیشه های شکسته" معروف است، گروه های گارد ضربت آلمان (SA) هزاران مکان تجاری متعلق به یهودیان و صدها کنیسه را از میان بردند. در جریان این پوگروم حدود 100 یهودی کشته شدند. این قطعه فیلم، صحنه هایی از تظاهرات اعتراض آمیز در شهر نیویورک را نشان می دهد. خاخام استفن اس. وایز انزجار جامعه یهودیان آمریکا را اعلام می کند. پرزیدنت فرانکلین دی. روزولت، به عنوان بخشی از اعتراض رسمی دولت ایالات متحده علیه این اعمال خشونت آمیز، سفیر آمریکا در آلمان را فرا می خواند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Grinberg Archives

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.