مارتا هرمان Marta Herman

مارتا هرمان Marta Herman

تاریخ تولد: ۲۳ اکتبر ۱۹۲۵

آبائوی سانتو, مجارستان

مارتا فرزند کوچک خانواده‌ای یهودی مجار زبان بود که دو دختر داشتند و در شهر کوشیتسه در اسلوواکی زندگی می‌کردند. مارتا به دبستان یهودیان می‌رفت و پدرش یک فروشگاه خواربار فروشی کوچک را اداره می‌کرد.

۱۹۳۳-۳۹: بعد از تمام کردن دبستان، به دبیرستان رفتم. در آنجا درس‌ها به زبان اسلوواک تدریس می‌شد و تا نوامبر ۱۹۳۸ که سربازان مجارستانی وارد جنوب اسلوواکی شدند، هیچ گونه تبعیضی علیه یهودیان صورت نمی‌گرفت. با حمایت آلمان، کوشیتسه قسمتی از مجارستان شد و نامش به کاشا تغییر پیدا کرد. حاکمان جدید مجارستانی، قوانین ضد یهودی وضع کردند و در نتیجه پدرم مجبور شد تا از مغازه‌اش دست بکشد.

۱۹۴۰-۴۴: خانواده‌ی ما به سختی امرار معاش می‌کرد. پدرم برای تأمین مخارج زندگی ما ناچار شد با نقض قوانین مجارستان، کسب و کار خواربار فروشی خود را همچنان ادامه دهد. سرانجام در آغاز سال ۱۹۴۴ او را دستگیر کردند. یک ماه پس از اشغال مجارستان توسط آلمانی‌ها، من و مادرم را به اجبار به کارخانه‌ی آجرپزی در همان حوالی بردند و سپس در ماه مه ۱۹۴۴ به همراه اکثر یهودیان کوشیتسه به اردوگاه آشویتس تبعید کردند. وقتی به آشویتس رسیدیم، مادرم را به اتاق گاز فرستادند و مرا نیز برای بیگاری انتخاب کردند.

در ۱ ماه مه ۱۹۴۵، مارتا پس از انتقال به یکی از اردوگاه های فرعی داخائو به نام مولدورف، در توتزینگ توسط سربازان آمریکایی آزاد شد و به سرعت به خانه بازگشت. او در سال ۱۹۶۸ به ايالات متحده مهاجرت كرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.