وُدسلاف تادئوش سورماتسکی Wladyslaw Tadeusz Surmacki

وُدسلاف تادئوش سورماتسکی Wladyslaw Tadeusz Surmacki

تاریخ تولد: ۲۰ اکتبر ۱۸۸۸

پروشوویتسه, لهستان

وُدسلاف در یک خانواده‌ی کاتولیک بدنیا آمد. وی در مدارس ورشو درس خواند و در سال ۱۹۱۴ در مسکو موفق به اخذ مدرک مهندسی نقشه‌برداری شد. بعد از جنگ جهانی اول، او در ورشو فرمانده‌ی توپخانه‌ی سواره نظام شد، و براي مؤسسه جغرافيایی ارتش لهستان كار و دوره‌های نقشه برداری را تدریس کرد. وی در سال ۱۹۲۵ ازدواج و در سال ۱۹۲۹ بعد از بازنشسته شدن از ارتش، یک شرکت نقشه برداری تاسیس کرد.

۱۹۳۳-۳۹: هنگامی که جنگ با آلمان در تابستان ۱۹۳۹ قطعی گشت، وُدسلاف برای جنگ داوطلب شد، اما به دلیل سن بالا پذيرفته نشد. در اوایل سپتامبر، هنگامی که آلمان استحکامات غربی لهستان را در هم شکست، با امید به اینکه بتواند همراه با نیروی شرقی لهستان بجنگد، فرار کرد. در اواسط سپتامبر، یک روز قبل از هجوم شوروی به لهستان، او این شانس را بدست آورد که کشور را ترک کند و به بریتانیای کبیر برود، اما ترجیح داد که بماند و همراه با نیروی مقاومت لهستان مبارزه کند.

۱۹۴۰-۴۲: وُدسلاف فرمانده‌ی افسران TAP، یکی از گروه‌های مقاومت زیرزمینی لهستان شد. در تابستان ۱۹۴۰ دستگیر و به آشویتس فرستاده شد. او با شماره‌ی زندانی ۲۷۵۹، به عنوان یک مهندس نقشه‌برداری در دفتر ساختمان اردوگاه کار می‌کرد. کارش به او امکان می‌داد تا از اردوگاه بیرون برود و برای تشکیل یک ارتش زیرزمینی، نامه‌ها را به صورت پنهانی از اردوگاه خارج کند. در نوامبر ۱۹۴۱ او با وساطت مهندس و همکار پیشین آلمانی خود آزاد شد اما بلافاصله مجدداً دستگیر و به زندان پاویک ورشو فرستاده شد.

وُدسلاف به جنگلی نزدیک ماگدالنکا برده و در ۲۸ مه ۱۹۴۲ همراه با ۲۲۳ لهستانی دیگر به گلوله بسته شد. آنها را در یک گور دسته جمعی به خاک سپرده و بعداً به قبرستان محلی انتقال دادند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.