تاریخ شفاهی

دوروتکا (دورا) گلدشتاین روت از اقدام تلافی جویانه علیه زنان پس از فرار چند نفر از آنان از اشتوتهاف می‌گوید

پس از حمله آلمانی ها به لهستان در سال 1939، خانواده دورا به ویلنا در لیتوانی گریختند. هنگامی که ویلنا به اشغال آلمانی ها درآمد، پدر دورا کشته شد و بقیه اعضای خانواده او در محله یهودی نشین ویلنا محبوس شدند. دورا به همراه خواهر و مادرش به اردوگاه كایزروالت در لتونی و سپس به اردوگاه كار اجباری اشتوتهاف در حوالی دانزینگ تبعید شدند. مادر و خواهرش در اردوگاه اشتوتهاف كشته شدند. اگرچه دورا نیز کمی پیش از آزادسازی هدف گلوله قرار گرفت اما جان سالم به در برد.

نسخه كامل

بله، ما در اشتوتهاف مجازات می شدیم. هنوز مادرم و خواهرم زنده بودند و ما به تلافی فرار سه نفر زن از اردوگاه مجازات شدیم. می دانید، من اخیرأ در اردوگاه آشویتس بودم و سیم ها... سیم های برق را دیدم و همین مرا به یاد مجازات های آشویتس انداخت. نمی دانم آنها چطور فرار كردند. واقعاً نمی دانم چون... سیم های برق همیشه وصل نبودند. اما وقتی آلمانی ها می دیدند که كسی به این سیم ها خیلی نزدیك شده یا قصد دارد به آنها دست بزند، برق را وصل می كردند و آنها می مردند. اما من نمی دانم آن سه زن چطور توانستند از سیم های برق فرار كنند. به هر حال آنها فرار كردند. آلمانی ها نتوانستند آنها را پیدا كنند. و ما مجازات شدیم- دوازده ساعت برهنه در هوای سرد. مجازات دیگر این بود كه آنها چهار یا پنج نفر از زنان را بیرون آوردند- تعداد دقیق آنها را به یاد ندارم- و در مقابل همه... همه زنان، ما به صف ایستاده بودیم، به آنها به نحوی تجاوز کردند كه من تا به حال نه در جایی خوانده و نه دیده بودم- نه در سینما و نه در تلویزیون. و مطمئناً می دانید که تلویزیون با انواع فیلم هایی که نشان می دهد چقدر وحشتناک است. و دیدن اینكه آن زنان جوان چطور توسط مردان در آنجا و با چوب مورد تجاوز قرار گرفتند و... و مادرم كنار من ایستاده بود و دستانش را روی چشمانم گذاشته بود تا من آمیزش جنسی را نبینم. من قبلاً هرگز آمیزش جنسی را ندیده بودم.


​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.