تاریخ شفاهی

امانوئل تانای از نحوه‌ی ایجاد محله‌ی یهودی نشین می یِخوف می‌گوید

امانوئل و خانواده اش در شهر کوچک "می یخوف" در شمال کراکوف زندگی می کردند. بعد از حمله آلمانی ها به لهستان در سپتامبر1939، آزار و اذیت یهودیان افزایش یافت. آلمانی ها محله یهودی نشینی را در می یخوف ایجاد کردند. امانوئل وادار شد که در این محله زندگی کند. قبل از تخریب محله در 1942، امانوئل به همراه مادر و خواهرش از محله فرار کردند. او با هویت جعلی و همراه با اعضای نهضت زیرزمینی لهستان در صومعه ای ماند. امانوئل بعد از یک سال و پس از ظنین شدن یکی از معلمان به هویت یهودی او، صومعه را ترک کرد. سپس به کار قاچاق کالا به کراکوف و ورشو مشغول شد. او در پاییز 1943 به مجارستان گریخت. بعد از اشغال مجارستان توسط آلمان در 1944، امانوئل مجدداً کوشید تا فرار کند اما دستگیر و زندانی شد. او از جنگ جان سالم به در برد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.