تاریخ شفاهی

امانوئل تانای از نحوه‌ی ایجاد محله‌ی یهودی نشین می یِخوف می‌گوید

امانوئل و خانواده اش در شهر کوچک "می یخوف" در شمال کراکوف زندگی می کردند. بعد از حمله آلمانی ها به لهستان در سپتامبر1939، آزار و اذیت یهودیان افزایش یافت. آلمانی ها محله یهودی نشینی را در می یخوف ایجاد کردند. امانوئل وادار شد که در این محله زندگی کند. قبل از تخریب محله در 1942، امانوئل به همراه مادر و خواهرش از محله فرار کردند. او با هویت جعلی و همراه با اعضای نهضت زیرزمینی لهستان در صومعه ای ماند. امانوئل بعد از یک سال و پس از ظنین شدن یکی از معلمان به هویت یهودی او، صومعه را ترک کرد. سپس به کار قاچاق کالا به کراکوف و ورشو مشغول شد. او در پاییز 1943 به مجارستان گریخت. بعد از اشغال مجارستان توسط آلمان در 1944، امانوئل مجدداً کوشید تا فرار کند اما دستگیر و زندانی شد. او از جنگ جان سالم به در برد.

نسخه كامل

یک روز اعلامیه دادند که یک منطقه یهودی ها دایر خواهد شد و این منطقه بعدها گتو نام گرفت. اما آنها، آلمانی ها به زبان آلمانی آن را منطقه یهودی ها می نامیدند. و محیطی بود برای زندگی یهودی ها که بخش کوچکی از شهر بود، و من اگرچه درباره شهری حرف می زنم که خودم در آن زندگی می کردم، اما در شهرهای دیگر هم اوضاع همین طور بود. و لهستانی هایی که در آن منطقه زندگی می کردند مجبور شدند آنجا را تخلیه کنند، اما مشکلی نبود چون ناحیه ای که یهودی ها آن را ترک می کردند بسیار بزرگتر بود؛ پس لهستانی هایی که از مناطق تعیین شده برای یهودی ها بیرون رفتند، در محله های بسیار بهتری ساکن شدند. اما عکس این قضیه اتفاق نیفتاد. وقتی که یهودی ها به آن محله منتقل شدند، چند خانواده در یک اتاق ساکن می شدند... دو خانواده... شاید هم اوایل کار به هر خانواده یک اتاق می دادند. چون محله یهودی نشین... منطقه... منطقه یهودی ها... بخش یهودی ها در شهر، کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر می شد. اما ابتدا محله باز بود و می شد در ساعت های مشخصی به آن وارد یا از آن خارج شد. مثلاً، بعد از ساعت هفت هیچ یهودی اجازه نداشت در خیابان ها باشد. اما در ساعت های دیگر می شد از محله خارج شد و با سایر مردم معاشرت کرد. و یک روز اعلامیه دادند که: محله یهودی نشین بسته است. و دروازه ها و دیوارهایی اطراف محله ساختند به طوری که نمی شد از آن خارج شد. پس همان طور که می بینید به این صورت میزان آزار و اذیت یهودی ها مدام افزایش می یافت.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.